PDA

View Full Version : Lỗi nghiêm trọng để phá gamephuhung83
11-24-2012, 10:56
chi cần post tên quân đoàn lên kênh nước là auto cứ thế nhảy vào, nhưng quân đoàn đó đã hết và cứ như thế chảng làm được việc gì khác. các bạn có thể thử. Ví du: Thạch Trận Nhãn, hay Mộc Thú Trận v...v.
Auto đi quân đoàn dựa theo tên lời mời thế này chắc chỉ để cho người khác phá chứ mấy ai dùng:mad: