Auto Đại Kiếm Vương cập nhật phiên bản 1.0.1.5

Thông tin cập nhật: 

- Cập nhật tính năng tạo đội và mời người chơi vào đội ở Hoạt động Diệt Quái X3 và Luyện Công.

- Sửa lỗi không thoát khỏi bản đồ Boss thế giới khi kết thúc hoạt động
Hướng dẫn sử dụng : http://vieauto.com/huong-dan.html

Vieauto kính báo

 

Bình luận