[THÔNG BÁO] Cập nhật Auto Cửu Âm 3D phiên bản 1.0.0.1

Auto Cửu Âm 3D phiên bản 1.0.0.1 cập nhật tính năng:

-Phó bản Bạc
-Phó bản Kinh Nghiệm
-Phó bản Tuyết Ngọc Phong
-Phó bản Khổng Tước Sơn Trang
-Phó bản Thông Thiên Phong
-Phó Bản Long Giang Bảo Thuyền
-Nhiệm vụ Tuần Hoàn
-Nhiệm vụ Truy Nã
- Fix nhiệm vụ Chính Tuyến
- Fix nhiệm vụ Sư Môn


Vieauto trân trọng thông báo!

Bình luận