Analytics cannot be run on this browser since Javascript is not enabled.

[THÔNG BÁO] NGỪNG PHÁT HÀNH VÀ TIẾN HÀNH ĐỀN BÙ LICENSE KIẾM THẾ

Chào các bạn, hiện tại theo như thông báo trước thì do phía tác giả ngừng cung cấp dịch vụ nên phía Vieauto sẽ chính thức ngừng hỗ trợ sản phẩm Auto Kiếm Thế (wjxauto).

- Đối với các License còn hạn sử dụng tính từ ngày 25/05/2018 Vieauto sẽ tiến hành bồi thường lại XU Vieauto dựa trên số ngày license còn sử dụng.

- Để tiến hành nhận đền bù các bạn có thể gởi yêu cầu thông tin đến 
Hotro.vieauto@yahoo.com với nội dung:
Tiêu Đề: Yêu Cầu đền bù Kiếm Thế
ID Vieauto: (tên tài khoản vieauto)
Loại License: (Máy, Nhân Vật, Gia Tộc, Bang Hội)
Thời hạn sử dụng: (180 Ngày, 365 Ngày)
Số ngày còn (Tính từ ngày 25/05):

Lưu Ý:

- Thời gian tiếp nhận yều cầu: Từ ngày 25/05/2018 - hết ngày 01/06/2018.
- Sau khi tiếp nhận bộ CSKH sẽ tiến hành đền bù Xu và xóa Licesne Kiếm Thế hiện tại

Vieauto kính báo!

Bình luận