Thông Báo Mở Cổng Nạp Thẻ

Hot!! Hot!! Hottt
Hiện tại hệ thống nạp thẻ đã nạp được các loại thẻ sau: GATE, BIT, VTC. Các huynh nhanh nhanh nạp xu cả lại bảo trì lại nha. 
Muội chân thành xin lỗi vì sự bất tiện này.
Chúc các huynh 1 ngày vui vẻ 

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Vieauto kính báo!

Bình luận