Auto NKVS2 nâng cấp phiên bản 1.0.4.1

Thông tin cập nhật

- [Mới] Thương Hội tùy chọn dừng hoạt động khi ko có vật phẩm.
- [Mới] Dũng Quán Đài tùy chọn tìm đối thủ
- [Sửa] Truy nã Điếu Hà Đảo
- [Sửa] Đăng nhập tự chọn nhân vật ở tài khoản có nhiều nhân vật.


Vieauto kính báo!

 

Bình luận