Auto NKVS 2 nâng cấp phiên bản 1.0.3.1

Thông tin cập nhật:
- [Mới] Báo danh Đấu Phái

- [Mới] Báo danh Thí Luyện Bang
- [Sửa] Lỗi nhiệm vụ và Lịch luyện dùng vật phẩm không đúng vị trí

Vieauto kính báo!

Bình luận