Auto NKVS 2 nâng cấp phiên bản 1.0.2.3

Thông tin cập nhật
- [Mới] Vận tiêu cao cấp, vận tiêu đội
- [Lỗi] Ngũ Trúc Đàm - theo sau không đánh
- [Chỉnh] Sửa trang bị sau mỗi 2 tiếng khi Luyện công (bản cũ 10 phút)
- [Chỉnh] Đi chiến trường, nhận thưởng ngay sau khi rời chiến trường
Vieauto kính báo!

Bình luận