Auto NKVS 2 nâng cấp phiên bản 1.0.2.1

Thông tin cập nhật
- [Mới] Quang Minh Đỉnh chọn tầng
- [Mới] Hỗ trợ truy nã Hắc mộc nhai
- [Sửa] Quang Minh Đỉnh dừng đánh quái
- [Sửa] Lỗi vẫn còn bám theo sau sau khi hủy lệnh theo sau
- [Sửa] Lỗi Ngũ Trúc Đàm báo danh đội có thành viên chạy lạc
- [Chỉnh] Phím "Ctrl D" trong giao diện nhân vật, sẽ thiết lập toàn bộ tùy chọn theo sau cho toàn bộ nhân vật, cho dù bạn đang chọn tab nào trên auto (bản cũ chi cho phép khi đang chọn tab cơ bản)

Vieauto kính báo!

Bình luận