Auto NKVS 2 nâng cấp phiên bản 1.0.1.0

Thông tin cập nhật

- [Mới] Tính năng Đố Vui
- [Sửa] Truy nã không tìm thấy Cường Đạo ở một số map
- [Sửa] Lỗi không bán vật phẩm, bán vật phẩm giờ an toàn hơn trước (không xử lý bán khi người chơi tự mở tùy thân)


Vieauto kính báo!

Bình luận