Auto NKVS 2 nâng cấp phiên bản 1.0.0.6

Thông tin cập nhật

- [Mở] Tính năng đi chiến trường
- [Sửa đổi] Theo sau đội trưởng ưu tiên bám theo đội trưởng hơn đánh mục tiêu.


Vieauto kính báo!

Bình luận