Auto Thần Tiên Kiếp nâng cấp phiên bản v1.0.2.9

Thông tin cập nhật

- Sửa lỗi chức năng hoạt động Boss Thế Giới tự thoát ra
- Sửa lỗi chức năng nâng cấp tiên phẩm.

 


Tải ngay: https://goo.gl/nebRLx
Vieauto kính báo!

 

Bình luận