Auto Thần Tiên Kiếp nâng cấp phiên bản v1.0.2.5

Thông tin cập nhật

- Sửa lỗi Nhiệm vụ bị treo ở Công Tế Đàn
- Sửa lỗi không vào được một số hoạt động khi ở map đặc biệt.
- Sửa lỗi bị treo ở phó bản Trang bị.Tải ngay:https://goo.gl/nebRLx
Vieauto kính báo!

Bình luận