Auto Huyết Kiếm nâng cấp phiên bản v1.1.1.9

Thông tin cập nhật
- Chỉnh sửa hoạt động Phe chiến liên server và Tranh bá liên server.
- Tăng thời gian hoạt động boss thế giới lên 60 phút.
- Sửa lỗi đứng im ở u minh cung tầng 1.
- Thêm tùy chọn đi cả 2 kênh trong boss trùng thiên.
- Sửa lỗi không nhặt rương hoạt động rương thiên giáng.
- Sửa lỗi không chạy trong hoạt động cùng chạy.

Linhk:
https://goo.gl/Kt8WuD
VIEAUTO kính báo

Bình luận