Auto Kiếm Vũ nâng cấp phiên bản 2.1.0.5

Thông tin cập nhật
-Sửa lỗi hoạt động thí luyện tiên đạo.
- Sửa lỗi đào bảo không di chuyển.
- Sửa lỗi xong hoạt động suối không làm hoạt động khác.

Linhk:http://vieauto.com/san-pham.html
VIEAUTO kính báo

 

Bình luận