Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.5.9

Thông tin cập nhật:

- Thêm tùy chọn phân thân cho hoạt động Cao Thủ Võ Lâm.
- Chỉnh sửa giờ các hoạt động sau khi update.
- Chỉnh sửa lấy tên nhân vật sau update.
- Bỏ hoạt động tài nguyên chiến, nhiệm vụ sát thủ, thí luyện bang hội.
- Đổi tên hoạt động "Truy Nã Thủ Lĩnh" thành "Võ Lâm Cấm Địa" và "Truy Nã Danh Tướng" thành "Cao Thủ Võ Lâm".
- Thêm phó bản nhóm Diệt Tuyệt Thiên Âm và thêm boss 90 Võ Lâm Câm Địa

 Link: 
http://vieauto.com/san-pham.html
Vieauto kính báo!

 

Bình luận