• Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.4.4:

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.4.4:

  (16/06/2017)

  Thông tin cập nhật:- Fix boss thủ lĩnh. - Fix bật bảng Càn quét. Link Auto: https://goo.gl/Hrk07cVieauto kính báo

 • Auto VLTK mobile cập nhật phiên bản version 1.0.0.5

  Auto VLTK mobile cập nhật phiên bản version 1.0.0.5

  (13/06/2017)

  Thông tin cập nhật: - Thêm tính năng đổi rương (trong hoạt động Bang hội)- Thêm tính năng Chiêu mộ miễn phí (trong tùy chọn Phúc lợi)- Thêm tính năng nhận Ủy thác (trong tùy chọn...

 • Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.4.3

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.4.3

  (13/06/2017)

  Thông tin cập nhật: - Cập nhật ra trước đón quái hoạt động Bảo Vệ Biện Kinh. - Cập nhật hỗ trợ nhiệm vụ Tân Thủ trong chức năng nhiệm vụ chính tuyến. - Cập...

 • Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.4.1:

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.4.1:

  (08/06/2017)

  Thông tin cập nhật:- Hiển thị giờ boss thủ lĩnh.- Fix tắt bảng hiển thị khiêu chiến thành công. Link Auto: https://goo.gl/Hrk07c Vieauto kính báo  

 • Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.4.0:

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.4.0:

  (08/06/2017)

  Thông tin cập nhật:- Fix thủ lĩnh Link Auto: https://goo.gl/Hrk07c Vieauto kính báo  

 • Auto NTGH nâng cấp phiên bản V1.0.3.4

  Auto NTGH nâng cấp phiên bản V1.0.3.4

  (07/06/2017)

  Thông tin cập nhật:   -Fix luyện trang bị khi túi đầy lúc đang đánh Boss Link: https://goo.gl/FSGan1Vieauto kính báo!  

 • Auto VLTK mobile cập nhật phiên bản version 1.0.0.4

  Auto VLTK mobile cập nhật phiên bản version 1.0.0.4

  (07/06/2017)

  Thông tin cập nhật: - Sửa lỗi tìm không thấy Tàng Bảo Đồ trong túi- Sửa lỗi chạy chính tuyến- Sửa lỗi giao diện tính năng- Sửa lỗi Luyện công- Sửa lỗi không xử lý...

 • Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.3.9

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.3.9

  (07/06/2017)

  Thông tin cập nhật: -Fix rời phó bản treo máy khi luyện công ngoài thành.-Fix đoạt tài nguyên.-Fix thủ lĩnh (đến vị trí boss t/g chờ ít nhất). Link Auto: https://goo.gl/Hrk07c Vieauto kính báo

 • Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.3.8

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.3.8

  (07/06/2017)

  Thông tin cập nhật:  - Cập nhật chức năng Nhiệm vụ Sơn Hà Xã Tắc (Gói Cơ Bản).  - Fix Chức năng Truy nã thủ lĩnh. Link:https://goo.gl/Hrk07cVieauto kính báo!

 • Hướng dẫn sử dụng Auto Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

  Hướng dẫn sử dụng Auto Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

  (01/06/2017)

  Bước 1 Thiết lập NoxPlayer để dùng Auto Tải NoxPlayer về cài đặt xong các bạn bật Nox Multi-Drive      Click Setting   Thiết lập thông số chính xác như hình     Save Changes   Click Add Emulator: Copy NoxPlayer tạo nhiều...