Analytics cannot be run on this browser since Javascript is not enabled.
 • auto-nkvs2-nang-cap-phien-ban-1035

  Auto NKVS2 nâng cấp phiên bản 1.0.3.5

  (12/12/2017)

  Thông tin cập nhật - [Mới] Máy chủ Thủy Kiếm - [Sửa] Lỗi Mua máu cấp thấp trong tàng kinh các - [Sửa] Lỗi không nhận được tiêu ở một số trường hợp - [Sửa]...

 • auto-tay-du-chi-lo-nang-cap-phien-ban-1011

  Auto Tây Du Chi Lộ nâng cấp phiên bản 1.0.1.1

  (12/12/2017)

  Thông tin cập nhật - Sửa lỗi đăng nhập.- Chỉnh lại thời gian Boss ngoài thành. Vieauto kính báo!

 • auto-nkvs-2-nang-cap-phien-ban-1034

  Auto NKVS 2 nâng cấp phiên bản 1.0.3.4

  (11/12/2017)

  Thông tin cập nhật: - [FREE Mới] Nhạn Môn Quan - [Sửa] Lịch Luyện Đội nhận nhiệm vụ chậm hơn để hạn chế tình trạng có nhân vật tụt lại phía sau - [Sửa] Lỗi...

 • auto-nkvs-2-nang-cap-phien-ban-1033

  Auto NKVS 2 nâng cấp phiên bản 1.0.3.3

  (10/12/2017)

  Thông tin cập nhật: - [Mới FREE] Điều đội - [Mở FREE] Đấu phái (báo danh) - [Mở FREE] Thí luyện (báo danh) - [Sửa Lỗi] Một số lỗi giao tiếp NPC Auto NKVS2 Hiện...

 • auto-mu-online-web-nang-cap-phien-ban-1024

  Auto MU Online Web nâng cấp phiên bản 1.0.2.4

  (08/12/2017)

  Thông tin cập nhật - Sửa lỗi boss arete - Sửa lỗi không lưu thiết lập. - Thêm tùy chọn đi kanturu 1 mình. Link tải auto:https://goo.gl/CyEeYmVieauto kính báo!

 • auto-nkvs-2-nang-cap-phien-ban-1032

  Auto NKVS 2 nâng cấp phiên bản 1.0.3.2

  (08/12/2017)

  Thông tin cập nhật:- [Cập nhật] Theo phiên bản game Vieauto kính báo!

 • auto-nkvs-2-nang-cap-phien-ban-1031

  Auto NKVS 2 nâng cấp phiên bản 1.0.3.1

  (08/12/2017)

  Thông tin cập nhật:- [Mới] Báo danh Đấu Phái - [Mới] Báo danh Thí Luyện Bang - [Sửa] Lỗi nhiệm vụ và Lịch luyện dùng vật phẩm không đúng vị trí Vieauto kính báo!

 • auto-nkvs-2-nang-cap-phien-ban-1030

  Auto NKVS 2 nâng cấp phiên bản 1.0.3.0

  (07/12/2017)

  Thông tin cập nhật: - [Mới] Nâng cấp Bán kim phiến (bán tốc độ cao liên tục từ 23:59:55s đến quá 0h) Vieauto kính báo!  

 • auto-tay-du-chi-lo-nang-cap-phien-1009

  Auto Tây Du Chi Lộ nâng cấp phiên 1.0.0.9

  (07/12/2017)

  Thông tin cập nhật - Thêm tính năng [HĐ] -Boss  Hoang Cảnh. - Sửa lỗi một số tính năng khác. Vieauto kính báo!

 • auto-nkvs-2-nang-cap-phien-ban-1029

  Auto NKVS 2 nâng cấp phiên bản 1.0.2.9

  (06/12/2017)

  Thông tin cập nhật - [Sửa] Lỗi mở Tửu Rương - [Sửa] Kỳ Ngộ Bí Cảnh (bản này vẫn chưa hỗ trợ mở Long Uy, Lồng Cũi) - [Mới] Thêm nút lưu thông tin thiết...