Analytics cannot be run on this browser since Javascript is not enabled.
 • auto-nkvs2-nang-cap-phien-ban-1038

  Auto NKVS2 nâng cấp phiên bản 1.0.3.8

  (18/12/2017)

  Thông tin cập nhật- [Nâng cấp] Đấu phái, đánh, mua thuốc, thoát khỏi sân đấu phái khi kết thúc- [Nâng cấp] PK Bỏ qua mục tiêu bị đóng băng- [Sửa] Thương Hội thu thập Ngân...

 • auto-nkvs2-nang-cap-phien-ban-1037

  Auto NKVS2 nâng cấp phiên bản 1.0.3.7

  (18/12/2017)

  Thông tin cập nhật- [Mới] Tự tham gia Event Tuần Lộc Rong Chơi (Bật tính năng VIP tranh mở rương để nhặt Bảo Rương) - [Mới] Lãnh Thổ Chiến (đang thử nghiệm) - [Sửa] Chiến...

 • auto-mu-online-web-nang-cap-phien-ban-1025

  Auto MU Online Web nâng cấp phiên bản 1.0.2.5

  (14/12/2017)

  Thông tin cập nhật - Thêm tùy chọn tự xóa Cache IE. - Tự nhận lời mời tổ đội vs tên chỉ định. - Thêm tự động mời người chơi khi đi boss và land...

 • auto-nkvs2-nang-cap-phien-ban-1036

  Auto NKVS2 nâng cấp phiên bản 1.0.3.6

  (14/12/2017)

  Thông tin cập nhật - [Sửa] Lỗi Lịch luyện Du Lãm Đồ QuyểnAuto NKVS2 hiện đang miễn phí các tính năng:Nhạn Môn Quan, Điều đội, Đấu phái (báo danh), Thí luyện bang (báo danh), Truyện...

 • auto-nkvs2-nang-cap-phien-ban-1035

  Auto NKVS2 nâng cấp phiên bản 1.0.3.5

  (12/12/2017)

  Thông tin cập nhật - [Mới] Máy chủ Thủy Kiếm - [Sửa] Lỗi Mua máu cấp thấp trong tàng kinh các - [Sửa] Lỗi không nhận được tiêu ở một số trường hợp - [Sửa]...

 • auto-tay-du-chi-lo-nang-cap-phien-ban-1011

  Auto Tây Du Chi Lộ nâng cấp phiên bản 1.0.1.1

  (12/12/2017)

  Thông tin cập nhật - Sửa lỗi đăng nhập.- Chỉnh lại thời gian Boss ngoài thành. Vieauto kính báo!

 • auto-nkvs-2-nang-cap-phien-ban-1034

  Auto NKVS 2 nâng cấp phiên bản 1.0.3.4

  (11/12/2017)

  Thông tin cập nhật: - [FREE Mới] Nhạn Môn Quan - [Sửa] Lịch Luyện Đội nhận nhiệm vụ chậm hơn để hạn chế tình trạng có nhân vật tụt lại phía sau - [Sửa] Lỗi...

 • auto-nkvs-2-nang-cap-phien-ban-1033

  Auto NKVS 2 nâng cấp phiên bản 1.0.3.3

  (10/12/2017)

  Thông tin cập nhật: - [Mới FREE] Điều đội - [Mở FREE] Đấu phái (báo danh) - [Mở FREE] Thí luyện (báo danh) - [Sửa Lỗi] Một số lỗi giao tiếp NPC Auto NKVS2 Hiện...

 • auto-mu-online-web-nang-cap-phien-ban-1024

  Auto MU Online Web nâng cấp phiên bản 1.0.2.4

  (08/12/2017)

  Thông tin cập nhật - Sửa lỗi boss arete - Sửa lỗi không lưu thiết lập. - Thêm tùy chọn đi kanturu 1 mình. Link tải auto:https://goo.gl/CyEeYmVieauto kính báo!

 • auto-nkvs-2-nang-cap-phien-ban-1032

  Auto NKVS 2 nâng cấp phiên bản 1.0.3.2

  (08/12/2017)

  Thông tin cập nhật:- [Cập nhật] Theo phiên bản game Vieauto kính báo!