• Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.1.9

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.1.9

  Thông tin cập nhật: -Fix bảo tàng Viêm Đế lúc 15h Link: https://goo.gl/Hrk07c Vieauto kính báo! ...

 • Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.1.8

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.1.8

  Thông tin cập nhật: - Fix Boss danh tướng đôi lúc không vào được. - Fix tần lăng khi hết thời gian. - Fix một số tài khoản hiện bảng sao chép tên. Link: https://goo.gl/Hrk07c Vieauto kính báo! ...

 • Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.1.7

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.1.7

  Thông tin cập nhật: - Fix Lỗi Danh tướng - Fix lỗi một số trường hợp Dis auto Link:https://goo.gl/Hrk07c Vieauto kính báo! ...

 • Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.1.6

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.1.6

  Thông tin cập nhật: - Cập nhật Viêm Đế Tầm Bảo - Fix Truy Nã - Danh Tướng kiểm tra lại - Fix các chức năng không ra được khi ở bản đồ phó bản. Link:https://goo.gl/FSGan1Vieauto kính báo! ...

 • Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.1.5

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.1.5

  Thông tin cập nhật: -Fix Thoát map boss thủ linh khi boss chết hết -Fix trạng thái lưu và kiểm tra license -Vận tiêu bị đánh chết Link hướng dẫn: https://goo.gl/FSGan1Vieauto kính báo! ...

 • Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.1.4

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.1.4

  Thông tin cập nhật: -Cập nhật Biện Kinh Tầm Bảo -Cập nhật Phó bản treo máy (tự tổ đội) -Cập nhật Tranh luận kênh thế giới (Lưu ý khi sử dụng) -Cập nhật cho phép tùy chọn lưu tọa độ Tần Lăng -Fix Khiêu chiến Lương Sơn Hội cho phù hợp -FIx boss thủ lĩnh ...

 • Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.1.3

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.1.3

  Thông tin cập nhật:   -Cập nhật Khiêu chiến -Lương Sơn Hội-Cập nhật Chiến Trường Tống Liêu-Fix một số trường hợp lỗi không sử dụng được kỹ năng. Link:https://goo.gl/FSGan1Vieauto kính báo! ...

 • Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.1.2

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.1.2

  Thông tin cập nhật:- Cập nhật Khiêu chiến - Thiên Tầng Tháp- Cập nhật Khiêu chiến - Thiên Âm Giáo- Cập nhật lọc spam kênh chat- Fix nhiệm vụ sát thủ- Fix các hoạt động không hoạt động- Cập nhật tùy chọn tọa độ luyện công. Link:https://goo.gl/Hrk07cVieauto kính báo! ...

 • Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.1.1

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.1.1

  Thông tin cập nhật - Cập nhật Truy Nã - Boss Danh Tướng - Fix Nhiệm vụ Chính Tuyến - Giày bay - Fix Truy Nã - Boss Thủ Lĩnh      Link hướng dẫn: https://goo.gl/FSGan1Vieauto kính báo! ...

 • Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.0.9

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.0.9

  Thông tin cập nhật:- Hoạt động Ngồi Thiền Link hướng dẫn:https://goo.gl/Hrk07cVieauto kính báo! ...