• auto-vltk-web-nang-cap-phien-ban-v1038

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.3.8

  Thông tin cập nhật:  - Cập nhật chức năng Nhiệm vụ Sơn Hà Xã Tắc (Gói Cơ Bản).  - Fix Chức năng Truy nã thủ lĩnh. Link:https://goo.gl/Hrk07cVieauto kính báo! ...

 • 29052017-auto-vltk-web-nang-cap-phien-ban-v1037

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.3.7

  Thông tin cập nhật: - Fix hoạt động danh tướng - Thoát các phó bản khi gặp hoạt động boss   Link Auto: https://goo.gl/Hrk07c  Vieauto kính báo ...

 • 29052017-auto-vltk-web-nang-cap-phien-ban-v1036

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.3.6

  Thông tin cập nhật:- Fix hoạt động danh tướng.   - Các hoạt động trùng giờ đôi lúc không vào được. Link Auto: https://goo.gl/Hrk07c Vieauto kính báo ...

 • auto-vltk-web-nang-cap-phien-ban-v1033

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.3.3

  Thông tin cập nhật: - Fix nhận truyền công bị thoát phó bản. - Cập nhật phó bản Kinh Nghiệm Link:https://goo.gl/Hrk07c Vieauto kính báo! ...

 • auto-vltk-web-nang-cap-phien-ban-v1032

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.3.2

  Thông tin cập nhật:- Fix Boss thủ lĩnh 80, tắt bảng kết quả các phó bản, khiêu chiến. Link: https://goo.gl/Hrk07c Vieauto kính báo! ...

 • 25052017-auto-vltk-web-nang-cap-phien-ban-v1031

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.3.1

  Thông tin cập nhật: - Cho phép tùy chỉnh thời gian vào boss thủ lĩnh trước Link Auto: https://goo.gl/Hrk07c Vieauto kính báo ...

 • 25052017-auto-vltk-web-nang-cap-phien-ban-v1030

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.3.0

  Thông tin cập nhật:  - Fix Truy Nã - Danh Tướng bị vào bản đồ boss rồi ra lại. - Fix Truy Nã - Danh Tướng: di chuyển đến các phân thân boss còn sống.   Link Auto: https://goo.gl/Hrk07c Vieauto kính báo ...

 • 25052017-auto-vltk-web-nang-cap-phien-ban-v1029

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.2.9

  Thông tin cập nhật:  - Cập nhật chọn đi Tần Lăng lúc x2 EXP  - Cập nhật license cho gói mua 2 tặng 1 - Nâng cấp boss thủ lĩnhLink Auto: https://goo.gl/Hrk07c Vieauto kính báo ...

 • khuyen-mai-auto-vo-lam-web-mua-2-tang-1

  [Khuyến Mãi] Auto Võ Lâm Truyền Kỳ Web

  Mua 2 TẶNG 1 Gói Tính Năng Cơ Bản Gói Tính Năng VIP Thời hạn 30 ngàyThời hạn 90 ngày Số lượng có hạn 50 người/ngày->Mua Ngay Hôm Nay ...

 • 24052017-auto-vltk-web-nang-cap-phien-ban-v1027

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.2.7

  Thông tin cập nhật  - Fix không vào hoạt động Sinh tử lôi đài, đoạt tài nguyên. - Cập nhật chọn Boss - Thủ Lĩnh muốn đánh. - Fix không nhặt cây tiền khi có hoạt động. Link Auto: https://goo.gl/Hrk07c Vierauto kính báo ...