• Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.5.9

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.5.9

  Thông tin cập nhật: - Thêm tùy chọn phân thân cho hoạt động Cao Thủ Võ Lâm. - Chỉnh sửa giờ các hoạt động sau khi update. - Chỉnh sửa lấy tên nhân vật sau update. - Bỏ hoạt động tài nguyên chiến, nhiệm vụ sát thủ, thí luyện bang hội. - Đổi tên hoạt ...

 • Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.5.8

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.5.8

  Thông tin cập nhật:- Thêm tùy chọn khi đi phó bản thì không đi hoạt động- Thêm chức năng đi phó bản kiếm hiệp,nhận phúc lợi- Thêm tùy chọn kênh và chọn tọa độ luyện công trong phó bản treo máy. Link: http://vieauto.com/san-pham.htmlVieauto kính báo!   ...

 • Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.5.7

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.5.7

    Thông tin cập nhật - Chỉnh sửa boss danh tướng tự động đến phân thân khác - Xử lý trường hợp không tham gia  danh tướng khi pk bang   Link: http://vieauto.com/san-pham.html Vieauto kính báo!   ...

 • Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.5.6

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.5.6

  Thông tin cập nhật: - Bấm F2 để dừng auto khi muốn chat - Sửa lỗi không đủ cấp khi đi khiêu chiến,phó bản tăng bậc, danh tướng. Link: http://vieauto.com/san-pham.htmlVieauto kính báo!   ...

 • Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.5.2

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.5.2

  Thông tin cập nhật - Fix lag trong tần lăng.    - Fix một số tài khoản không chạy được chức năng dù có license.   Link:http://vieauto.com/san-pham.htmlVieauto kính báo!   ...

 • Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.5.1

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.5.1

  Thông tin cập nhật - Đổi thời gian đánh quái trên bãi chức năng Tần Lăng từ phút sang giây- FIx lag bản đồ ngoài thành. Link:http://vieauto.com/san-pham.htmlVieauto kính báo! ...

 • Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.4.9

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.4.9

  Thông tin cập nhật - Cập nhật tính năng Tần Lăng: Di chuyển trong các bãi quái tùy chọn sau một khoản thời gian đánh. - Fix lag ở bản đồ ngoài thành. Link:http://vieauto.com/san-pham.htmlVieauto kính báo! ...

 • Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.4.8

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.4.8

  Thông tin cập nhật: - Fix di chuyển trong hoạt động BK tầm bảo - NV sát thủ, NV Sơn Hà Xã Tắc Link: http://beta.vieauto.com/san-pham.htmlVieauto kính báo! ...

 • Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.4.7

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.4.7

  Thông tin cập nhật:- Fix lỗi mấy hoạt động bị mở liên tục Link: http://vieauto.com/san-pham.htmlVieauto kính báo!   ...

 • Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.4.6

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.4.6

    Link: http://vieauto.com/san-pham.htmlVieauto kính báo!   ...