• auto-vltk-web-nang-cap-phien-ban-v1065

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.6.5

  Thông tin cập nhật - Sửa lỗi không vào được pb thiên âm giáo. - Chỉnh sửa thời gian hoạt động cao thủ võ lâm.     Link:https://goo.gl/ssZ3pqVIEAUTO kính báo   ...

 • auto-vltk-web-nang-cap-phien-ban-v106

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.6.4

  Thông tin cập nhật- Sửa lỗi không càn quét thiên âm giáo.- Sửa lỗi một số trường hợp bị dừng auto khi đi thiên âm giáo,thái nhất tháp.- Sử dụng giày bay trong tần lăng Link:http://vieauto.com/san-pham.htmlVIEAUTO kính báo ...

 • auto-vltk-web-nang-cap-phien-ban-v1062

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.6.2

  Thông tin cập nhật- Thêm hoạt động Huyết chiến giang hồ. - Thêm hoạt động Chiến quang minh đỉnh.    Link:https://goo.gl/ssZ3pqVIEAUTO kính báo   ...

 • auto-vltk-web-nang-cap-phien-ban-v1061

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.6.1

  Thông tin cập nhật - Thêm chức năng trừng ác. Link:https://goo.gl/ssZ3pqVieauto kính báo! ...

 • auto-vltk-web-nang-cap-phien-ban-v1060

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.6.0

  Thông tin cập nhật: - Thêm chức năng khiêu chiến thông thiên đỉnh. - Chỉnh sửa lỗi không chọn boss 90 Võ lâm cấm địa nhưng vẫn lấy thời gian. - Thêm kéo thả ưu tiên danh sách phân thân hoạt động Cao thủ võ lâm.     Link: http://vieauto.com/san-pham.htmlVieauto kính báo!   ...

 • auto-vltk-web-nang-cap-phien-ban-v1059

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.5.9

  Thông tin cập nhật: - Thêm tùy chọn phân thân cho hoạt động Cao Thủ Võ Lâm. - Chỉnh sửa giờ các hoạt động sau khi update. - Chỉnh sửa lấy tên nhân vật sau update. - Bỏ hoạt động tài nguyên chiến, nhiệm vụ sát thủ, thí luyện bang hội. - Đổi tên hoạt ...

 • auto-vltk-web-nang-cap-phien-ban-v1058

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.5.8

  Thông tin cập nhật:- Thêm tùy chọn khi đi phó bản thì không đi hoạt động- Thêm chức năng đi phó bản kiếm hiệp,nhận phúc lợi- Thêm tùy chọn kênh và chọn tọa độ luyện công trong phó bản treo máy. Link: http://vieauto.com/san-pham.htmlVieauto kính báo!   ...

 • auto-vltk-web-nang-cap-phien-ban-v1057

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.5.7

    Thông tin cập nhật - Chỉnh sửa boss danh tướng tự động đến phân thân khác - Xử lý trường hợp không tham gia  danh tướng khi pk bang   Link: http://vieauto.com/san-pham.html Vieauto kính báo!   ...

 • auto-vltk-web-nang-cap-phien-ban-v1056

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.5.6

  Thông tin cập nhật: - Bấm F2 để dừng auto khi muốn chat - Sửa lỗi không đủ cấp khi đi khiêu chiến,phó bản tăng bậc, danh tướng. Link: http://vieauto.com/san-pham.htmlVieauto kính báo!   ...

 • auto-vltk-web-nang-cap-phien-ban-v1052

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.5.2

  Thông tin cập nhật - Fix lag trong tần lăng.    - Fix một số tài khoản không chạy được chức năng dù có license.   Link:http://vieauto.com/san-pham.htmlVieauto kính báo!   ...