• auto-vltk-web-nang-cap-phien-ban-v1070

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.7.0

  Thông tin cập nhật: - Nâng cấp hoạt động bảo tàng viêm đế và biện kinh tầm bảo nhặt rương chính xác hơn. - Thêm nhặt rương vào hoạt động Bảo vệ biện kinh.   Link:https://goo.gl/ssZ3pqVieauto kính báo! ...

 • auto-vltk-web-nang-cap-phien-ban-v1069

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.6.9

  Thông tin cập nhật- Sửa lỗi không di chuyển đến bãi train quái ở map Núi Côn Lôn và Quang Minh Đỉnh. Link:https://goo.gl/ssZ3pqVieauto kính báo! ...

 • auto-vltk-web-nang-cap-phien-ban-v1068

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.6.8

  Thông tin cập nhật - Sửa lỗi không di chuyển khi train quái. - Sửa lỗi  vẫn tham gia tầm bảo khi đã nhặt đủ rương. Link:https://goo.gl/ssZ3pqVIEAUTO kính báo!   ...

 • auto-vltk-web-nang-cap-phien-ban-v1066

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.6.6

  Thông tin cập nhật- Sửa lỗi chạy sai boss cao thủ võ lâm.- Thêm hoạt động trục lộc cửu châu và luận kiếm. Link:https://goo.gl/ssZ3pqVieauto kính báo! ...

 • auto-vltk-web-nang-cap-phien-ban-v1065

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.6.5

  Thông tin cập nhật - Sửa lỗi không vào được pb thiên âm giáo. - Chỉnh sửa thời gian hoạt động cao thủ võ lâm.     Link:https://goo.gl/ssZ3pqVIEAUTO kính báo   ...

 • auto-vltk-web-nang-cap-phien-ban-v106

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.6.4

  Thông tin cập nhật- Sửa lỗi không càn quét thiên âm giáo.- Sửa lỗi một số trường hợp bị dừng auto khi đi thiên âm giáo,thái nhất tháp.- Sử dụng giày bay trong tần lăng Link:http://vieauto.com/san-pham.htmlVIEAUTO kính báo ...

 • auto-vltk-web-nang-cap-phien-ban-v1062

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.6.2

  Thông tin cập nhật- Thêm hoạt động Huyết chiến giang hồ. - Thêm hoạt động Chiến quang minh đỉnh.    Link:https://goo.gl/ssZ3pqVIEAUTO kính báo   ...

 • auto-vltk-web-nang-cap-phien-ban-v1061

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.6.1

  Thông tin cập nhật - Thêm chức năng trừng ác. Link:https://goo.gl/ssZ3pqVieauto kính báo! ...

 • auto-vltk-web-nang-cap-phien-ban-v1060

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.6.0

  Thông tin cập nhật: - Thêm chức năng khiêu chiến thông thiên đỉnh. - Chỉnh sửa lỗi không chọn boss 90 Võ lâm cấm địa nhưng vẫn lấy thời gian. - Thêm kéo thả ưu tiên danh sách phân thân hoạt động Cao thủ võ lâm.     Link: http://vieauto.com/san-pham.htmlVieauto kính báo!   ...

 • auto-vltk-web-nang-cap-phien-ban-v1059

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.5.9

  Thông tin cập nhật: - Thêm tùy chọn phân thân cho hoạt động Cao Thủ Võ Lâm. - Chỉnh sửa giờ các hoạt động sau khi update. - Chỉnh sửa lấy tên nhân vật sau update. - Bỏ hoạt động tài nguyên chiến, nhiệm vụ sát thủ, thí luyện bang hội. - Đổi tên hoạt ...