Analytics cannot be run on this browser since Javascript is not enabled.
 • auto-nkvs-2-nang-cap-phien-ban-1014

  Auto NKVS 2 nâng cấp phiên bản 1.0.1.4

  Thông tin cập nhật- [Mới] Thủ vệ phái (Báo danh)- [Mới] Ngũ Trúc Đàm- [Thay đổi] Gộp nhiệm vụ Hái Cải Trắng, Mật Thám, Giao Hàng vào chung Nhiệm vụ Kiến Thiết Bang- [Sửa lỗi] Truyện ký Thiên Mệnh Chi Thư, ngừng sử dụng khi không đủ lvl- [Sửa lỗi] Nhặt vật phẩm của người ...

 • auto-nkvs-2-nang-cap-phien-ban-1013

  Auto NKVS 2 nâng cấp phiên bản 1.0.1.3

  Thông tin cập nhật- [Mới] Nhiệm vụ Bang - Giao Hàng - [Sửa lỗi] Không Nhận thuốc ở Quân Nhu CT - [Sửa lỗi] Có lúc Auto Không mở TLC dù đủ số lửa trại Vieauto kính báo! ...

 • auto-nkvs-2-nang-cap-phien-ban-1012

  Auto NKVS 2 nâng cấp phiên bản 1.0.1.2

  Thông tin cập nhật - [Mới] Nhiệm vụ Bang - Tình báo - [Nâng cấp]Hạn chế lỗi đăng nhập hay bị kẹt lúc Đang chờ vào game - [Nâng cấp]Thêm tùy chọn giãn cách đăng nhập ở tab Đăng nhập - [Sửa lỗi]Vào CT Lưỡng Nghi Phong - [Sửa lỗi]Giảm thiểu mắc kẹt ở cửa ...

 • auto-nkvs-2-nang-cap-phien-ban-1011

  Auto NKVS 2 nâng cấp phiên bản 1.0.1.1

  Thông tin cập nhật - [Mới] nhiệm vụ Bang-Hái Bắp Cải - Lỗi lịch luyện dùng Tranh du lãm khi chưa đến đủ gần - Điều chỉnh báo danh Đoạt Linh Quả vào đúng 15:00  Bỏ báo đi Đoạt Linh Quả vào 20:30  Bỏ chọn Thành thị - Sửa không lỗi lật thẻ, chúc phúc. ...

 • auto-nkvs-2-nang-cap-phien-ban-1010

  Auto NKVS 2 nâng cấp phiên bản 1.0.1.0

  Thông tin cập nhật - [Mới] Tính năng Đố Vui - [Sửa] Truy nã không tìm thấy Cường Đạo ở một số map - [Sửa] Lỗi không bán vật phẩm, bán vật phẩm giờ an toàn hơn trước (không xử lý bán khi người chơi tự mở tùy thân) Vieauto kính báo! ...

 • auto-nkvs-2-nang-cap-phien-ban-1009

  Auto NKVS 2 nâng cấp phiên bản 1.0.0.9

  Thông tin cập nhật - [Mới] Tính năng Đoạt Linh Quả - [Sửa] Lỗi không nhận tiêu Hán Thủy Cổ Độ - [Luyện công ]Tự đốt lửa trại mà không cần check nhặt vật phẩm. - [Luyện công ] Tùy chọn dùng Trợ Tu Đan - Chọn bơm máu ở tab Cơ bản Vieauto kính ...

 • auto-nkvs2-nang-cap-phien-ban-1008

  Auto NKVS 2 nâng cấp phiên bản 1.0.0.8

  Thông tin cập nhật - [Mở] Tính năng Trồng cây bang - [Mở] Bí cảnh 80 - Tinh Vẫn Quật - [Sửa] Bí cảnh chờ ngamy hồi sinh quá lâu -> sẽ hồi sinh sau 3s (nếu có chọn Hồi sinh trong tab đánh quái) - [Sửa] Không tự đánh trong bản đồ Chiến Trường ...

 • auto-nkvs2-nang-cap-phien-ban-1007

  Auto NKVS 2 nâng cấp phiên bản 1.0.0.7

  Thông tin cập nhật - [Mở] Tính năng PvP thử nghiệm  Vieauto kính báo! ...

 • auto-nkvs2-nang-cap-phien-ban-1006

  Auto NKVS 2 nâng cấp phiên bản 1.0.0.6

  Thông tin cập nhật - [Mở] Tính năng đi chiến trường - [Sửa đổi] Theo sau đội trưởng ưu tiên bám theo đội trưởng hơn đánh mục tiêu. Vieauto kính báo! ...

 • auto-nkvs2-nang-cap-phien-ban-1005

  Auto NKVS 2 nâng cấp phiên bản 1.0.0.5

  Thông tin cập nhật- [Sửa] Lỗi vận tiêu không nhận tiêu ở Ủy Thác Vieauto kính báo!   ...