Analytics cannot be run on this browser since Javascript is not enabled.
 • auto-nkvs2-nang-cap-phien-ban-1036

  Auto NKVS2 nâng cấp phiên bản 1.0.3.6

  Thông tin cập nhật - [Sửa] Lỗi Lịch luyện Du Lãm Đồ QuyểnAuto NKVS2 hiện đang miễn phí các tính năng:Nhạn Môn Quan, Điều đội, Đấu phái (báo danh), Thí luyện bang (báo danh), Truyện ký, Tự đăng nhập, Mở giới hạn 3 cửa sổ game. Vieauto kính báo! ...

 • auto-nkvs2-nang-cap-phien-ban-1035

  Auto NKVS2 nâng cấp phiên bản 1.0.3.5

  Thông tin cập nhật - [Mới] Máy chủ Thủy Kiếm - [Sửa] Lỗi Mua máu cấp thấp trong tàng kinh các - [Sửa] Lỗi không nhận được tiêu ở một số trường hợp - [Sửa] Lỗi không tự chúc phúc khi qua ngày - [Chỉnh] Thêm nút áp dụng riêng tất cả cho bảng mua ...

 • auto-nkvs-2-nang-cap-phien-ban-1034

  Auto NKVS 2 nâng cấp phiên bản 1.0.3.4

  Thông tin cập nhật: - [FREE Mới] Nhạn Môn Quan - [Sửa] Lịch Luyện Đội nhận nhiệm vụ chậm hơn để hạn chế tình trạng có nhân vật tụt lại phía sau - [Sửa] Lỗi thoát khỏi Thủ Vệ Phái - [Chỉnh] Tăng tốc độ nhặt Auto NKVS2 hiện đang miễn phí các tính năng:Nhạn ...

 • auto-nkvs-2-nang-cap-phien-ban-1033

  Auto NKVS 2 nâng cấp phiên bản 1.0.3.3

  Thông tin cập nhật: - [Mới FREE] Điều đội - [Mở FREE] Đấu phái (báo danh) - [Mở FREE] Thí luyện (báo danh) - [Sửa Lỗi] Một số lỗi giao tiếp NPC Auto NKVS2 Hiện đang miễn phí các tính năng bao gồm:Điều đội, Đấu phái (báo danh), Thí luyện bang (báo danh), Truyện ký,  ...

 • auto-nkvs-2-nang-cap-phien-ban-1032

  Auto NKVS 2 nâng cấp phiên bản 1.0.3.2

  Thông tin cập nhật:- [Cập nhật] Theo phiên bản game Vieauto kính báo! ...

 • auto-nkvs-2-nang-cap-phien-ban-1031

  Auto NKVS 2 nâng cấp phiên bản 1.0.3.1

  Thông tin cập nhật:- [Mới] Báo danh Đấu Phái - [Mới] Báo danh Thí Luyện Bang - [Sửa] Lỗi nhiệm vụ và Lịch luyện dùng vật phẩm không đúng vị trí Vieauto kính báo! ...

 • auto-nkvs-2-nang-cap-phien-ban-1030

  Auto NKVS 2 nâng cấp phiên bản 1.0.3.0

  Thông tin cập nhật: - [Mới] Nâng cấp Bán kim phiến (bán tốc độ cao liên tục từ 23:59:55s đến quá 0h) Vieauto kính báo!   ...

 • auto-nkvs-2-nang-cap-phien-ban-1029

  Auto NKVS 2 nâng cấp phiên bản 1.0.2.9

  Thông tin cập nhật - [Sửa] Lỗi mở Tửu Rương - [Sửa] Kỳ Ngộ Bí Cảnh (bản này vẫn chưa hỗ trợ mở Long Uy, Lồng Cũi) - [Mới] Thêm nút lưu thông tin thiết lập   Vieauto kính báo! ...

 • auto-nkvs-2-nang-cap-phien-ban-1028

  Auto NKVS 2 nâng cấp phiên bản 1.0.2.8

  Thông tin cập nhật - [Mới] Thử nghiệm tính năng Kỳ Ngộ Bí Cảnh (bạn chỉ cần vào bản đồ Kỳ Ngộ Bí Cảnh) - [Sửa] Lỗi Lịch Luyện đội (có trường hợp đội trưởng nhận nhiệm vụ không được do có thành viên chưa đủ điều kiện) - [Sửa] Lỗi Vận tiêu đội (Thành ...

 • auto-nkvs-2-nang-cap-phien-ban-1027

  Auto NKVS 2 nâng cấp phiên bản 1.0.2.7

  Thông tin cập nhật - [Chỉnh] Tăng độ nhạy bán kim phiến lên 0.1s (bản cũ 0.5s) - [Mới] Báo danh Chu Nguyên Mộ Vieauto kính báo! ...