• Auto Thần Tiên Kiếp nâng cấp phiên bản v1.0.1.2

  Auto Thần Tiên Kiếp nâng cấp phiên bản v1.0.1.2

  Thông tin cập nhật -Thêm chức năng Treo máy -Thêm tính  năng Tiện ích :  Tắt âm thành và tối ưu hóa hình ảnh 1 lần khi vào game.   Tải ngay: https://goo.gl/nebRLxVIEAUTO kính báo!   ...

 • Auto Thần Tiên Kiếp nâng cấp phiên bản v1.0.1.1

  Auto Thần Tiên Kiếp nâng cấp phiên bản v1.0.1.1

  Thông tin cập nhật - Sữa lỗi tính năng luyện công hết thời gian không tự tắt. - Sữa lỗi hoạt động chạy khi chưa  tới thời gian hoạt động. Tải ngay: https://goo.gl/aaQGfeVieauto kính báo! ...

 • Auto Thần Tiên Kiếp nâng cấp phiên bản v1.0.1.0

  Auto Thần Tiên Kiếp nâng cấp phiên bản v1.0.1.0

  Thông tin cập nhật + Thêm chức năng Phó bản VIP + Sửa lỗi chức một số chức năng: - Boss Tinh Anh - Boss Quốc Gia - Đấu Pháp đài Tải ngay: https://goo.gl/nebRLxVieauto kính báo! ...

 • Auto Thần Tiên Kiếp nâng cấp phiên bản v1.0.0.9

  Auto Thần Tiên Kiếp nâng cấp phiên bản v1.0.0.9

  Thông tin cập nhật  ++Nhiệm vụ++ - Nhận phúc lợi- Trân bảo các- Chính tuyến- Ngày- Gia tộc- Treo Thưởng- Đấu Pháp đài- Luyện Công++Phó Bản++- Tiến Cấp- EXP- Diệt Ma- Trang Bị- Tăng Sao- Pháp bảo- Nhóm++Hoạt Động++- Boss Xếp Hạng- Boss Quốc Gia- Boss Tinh Anh- Tắm Suối- Hộ Tống X2- Kỳ Ngộ- ...