• auto-huyet-kiem-nang-cap-phien-ban-v1120

  Auto Huyết Kiếm nâng cấp phiên bản v1.1.2.0

  Thông tin cập nhật- Sửa lỗi pb treo máy  . - Thêm tùy chọn bãi quái trong pb treo máy. - Chỉnh sửa hoạt động đào bảo và nhận phúc lợi. Linhk:https://goo.gl/Kt8WuDVIEAUTO kính báo ...

 • auto-huyet-kiem-nang-cap-phien-ban-v1119

  Auto Huyết Kiếm nâng cấp phiên bản v1.1.1.9

  Thông tin cập nhật- Chỉnh sửa hoạt động Phe chiến liên server và Tranh bá liên server.- Tăng thời gian hoạt động boss thế giới lên 60 phút.- Sửa lỗi đứng im ở u minh cung tầng 1.- Thêm tùy chọn đi cả 2 kênh trong boss trùng thiên.- Sửa lỗi không nhặt rương hoạt ...

 • auto-huyet-kiem-nang-cap-phien-ban-v1118

  Auto Huyết Kiếm nâng cấp phiên bản v1.1.1.8

  Thông tin cập nhật: - Chỉnh sửa hoạt động Phe chiến liên serve. - Tăng thời gian hoạt động boss thế giới lên  30 phút. - Sửa lỗi không nhặt đồ ở phó bản nhóm u minh cung. - Thêm tùy chọn thời gian chờ ở hoạt động siêu boss. Linhk:https://goo.gl/Kt8WuDVIEAUTO kính báo   ...

 • auto-huyet-kiem-nang-cap-phien-ban-v1117

  Auto Huyết Kiếm nâng cấp phiên bản v1.1.1.7

    Thông tin cập nhật - Thêm hoạt động Rương Thiên Giáng. - Thêm chọn kênh trong hoạt động đánh boss trùng thiên.Linhk:https://goo.gl/Kt8WuDVIEAUTO kính báo   ...

 • auto-huyet-kiem-nang-cap-phien-ban-v1115

  Auto Huyết Kiếm nâng cấp phiên bản v1.1.1.5

  Thông tin cập nhật - Thêm hoạt động cùng chạy. - Sửa lỗi chức năng train quái. - Nâng cấp chức năng hư không ảo trận,tăng thời gian chờ  nhặt đồ sau khi giết boss. - Sửa lỗi một số trường hợp nhiệm vụ cơ duyên bị lag. - Sửa lỗi một số trường hợp ...

 • auto-huyet-kiem-nang-cap-phien-ban-v1114

  Auto Huyết Kiếm nâng cấp phiên bản v1.1.1.4

    Thông tin cập nhật - Sửa độ ưu tiên khi có hoạt động x3 và  boss thế giới. - Nâng cấp chức năng train quái. - Nâng cấp chức năng câu cá. Link:https://goo.gl/ssZ3pq VIEAUTO kính báo   ...

 • auto-huyet-kiem-nang-cap-phien-ban-v1113

  Auto Huyết Kiếm nâng cấp phiên bản v1.1.1.3

    Thông tin cập nhât - Bổ sung chức năng Phó Bản Boss Cá nhân - Bổ sung chức năng Boss Trùng Thiên - Sửa lỗi hoạt động Quần Hùng Tranh Bá không vào được cửa đầu. Link:https://goo.gl/ssZ3pqVieauto kính báo!   ...

 • auto-huyet-kiem-nang-cap-phien-ban-v1110

  Auto Huyết Kiếm nâng cấp phiên bản v1.1.1.0

  Thông tin cập nhật:- Sửa lỗi không đăng nhập được vào game Link: https://goo.gl/ssZ3pqVieauto kính báo! ...

 • auto-huyet-kiem-nang-cap-phien-ban-v1009

  Auto Huyết Kiếm nâng cấp phiên bản v1.0.0.9

  Thông tin cập nhật: - Nâng cấp chức năng hoạt động Câu cá  vui vẻ - Nâng cấp chức năng hoạt động Hư không ảo trận. - Nâng cấp chức năng hoạt động Phe Chiến Liên Server. - Câu cá ngay vạch đỏ - Hư không ảo  trận lên tang 8 click được vào nhận ...

 • thu-phi-auto-huyet-kiem-360game

  Thu Phí Auto Huyết Kiếm 360game

  Thu phí duy trì Auto Huyết Kiếm Thân gửi Quý Khách Hàng,VIEAUTO trân trọng gửi lời cám ơn chân thành đến Quý Khách Hàng đã quan tâm và ủng hộ sản phẩm trong suốt thời gian qua. Nhằm mục đích duy trì bảo dưỡng và hoàn thiện hơn nữa các tính năng, VIEAUTO thông báo ...