Auto VLTKMobile

Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Auto VLTKMobile

1.0.1.9

Miễn phí

Phần mềm hỗ trợ chơi game Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Mô tả

Tổng Hợp Tính năng

- Tự đăng nhập

- Nhiệm vụ chính tuyến

- Luyện công

- Tìm kho báu

- Thương hội

- Tàng Bảo Đồ

- Bí Cảnh Tổ đội

- Nhận phúc lợi

Thiết lập Bí Cảnh Tổ Đội

Thiết Lập vị trí train

Nhận Phúc Lợi


Góp ý tính năng mới xin báo tại diễn đàn: Link 

Phần mềm hỗ trợ chơi game Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile - http://vltkm.zing.vn - Tự động đăng nhập - Tự nhận phúc lợi: Rung cây tiền, nhận ủy thác, đổi rương bang hội, nhận lì xì - Tự đi các hoạt động hạn giờ: Bạch Hổ Đường, Minh Chủ, Chiến trường, Danh Tướng, Lửa Trại Bang hội - Tự đi các nhiệm vụ ngày: Bí cảnh tổ đội, Tìm Kho Báu, Thí Luyện Giang Hồ, Hái thuốc thương hội - Các hoạt động thông thường: Nhiệm vụ chính tuyến, Luyện công, Tàng Bảo Đồ