Auto VLTKWeb

Võ Lâm Truyền Kỳ Web

Auto VLTKWeb

1.0.5.8

Trả phí

Phần mềm hỗ trợ chơi game Võ Lâm Truyền Kỳ Web - Chính chủ

Mô tả

Auto Võ Lâm Truyền Kỳ Web - Hàng "Chính Chủ"

 

Tổng Hợp Tính năng


Ngồi Thiền EXP
Biện Kinh Tầm Bảo

Vận Tiêu X2

Bảo Vệ Biện Kinh

Lôi Đài Sinh Tử 
Bang Hội Thí Luyện 
Truy Nã Thủ Lĩnh

Tranh Đoạt Tài Nguyên

Bảo Tàng Viêm Đế
Thế Lực 3 Phe

Chiến Trường Tống Liêu

Truy Nã Danh Tướng

Truy Nã Thủ Lĩnh

Lôi Đài Xếp Hạng

Khiêu Chiến - Thái Nhất Tháp
Khiêu Chiến - Thiên Âm Giáo
Khiêu Chiến - Lương Sơn Hội
NV Chính tuyến

NV Dã Tẩu
NV Bang Hội
NV Sát Thủ

NV Sơn Hà Xã Tắc
PB Cá Nhân
PB Tăng Bậc

PB Kinh Nghiệm

PB Tổ Đội

PB Tần Lăng

PB Treo Máy
Nhặt Cây Tiền
Luyện Công Ngoài Thành
Tranh luận thế giới(auto spam)

 

 

Võ Lâm Truyền Kỳ Web - Hàng "Chính Chủ" 

Hỗ trợ khách hàng trên diễn đàn : http://vieauto.com/vieauto/forum.php

Hỗ trợ khách hàng trên facebook: https://www.facebook.com/Vieauto

Số điện thoại Hỗ Trợ Viên : 0981.606.487

Email : hotro.vieauto@yahoo.com

Vieauto cam kết không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ để làm hài lòng hơn nữa Quý Khách Hàng.
Thân ái.

Auto VLTK Web v1.0.5.8: - Thêm tùy chọn khi đi phó bản thì không đi hoạt động - Thêm chức năng đi phó bản kiếm hiệp,nhận phúc lợi - Thêm tùy chọn kênh và chọn tọa độ luyện công trong phó bản treo máy. Auto VLTK Web v1.0.5.7: -Chỉnh sửa boss danh tướng tự động đến phân thân khác -Xử lý trường hợp không tham gia danh tướng khi pk bang Auto VLTK Web v1.0.5.6: -Bấm F2 để dừng auto khi muốn chat -Sửa lỗi không đủ cấp khi đi khiêu chiến,phó bản tăng bậc, danh tướng. Auto VLTK Web v1.0.5.4: Auto VLTK Web v1.0.5.3: Auto VLTK Web v1.0.5.2: - Fix lag trong tần lăng. - Fix một số tài khoản không chạy được chức năng dù có license. Auto VLTK Web v1.0.5.1: - Đổi thời gian đánh quái trên bãi chức năng Tần Lăng từ phút sang giây - Fix lag bản đồ ngoài thành. Auto VLTK Web v1.0.5.0: -Fix nhiệm vụ SH Xã Tắc vào pb treo máy liên tục. Auto VLTK Web v1.0.4.9: - Cập nhật tính năng Tần Lăng: Di chuyển trong các bãi quái tùy chọn sau một khoản thời gian đánh. - Fix lag ở bản đồ ngoài thành. Auto VLTK Web v1.0.4.8: - Fix di chuyển trong hoạt động BK tầm bảo - NV sát thủ, NV Sơn Hà Xã Tắt. Auto VLTK Web v1.0.4.7: Auto VLTK Web v1.0.4.6: Auto VLTK Web v1.0.4.5: - Fix thoát phó bản tổ đội khi tham gia hoạt động. Auto VLTK Web v1.0.4.4: - Fix boss thủ lĩnh. - Fix bật bảng Càn quét. Auto VLTK Web v1.0.4.3: - Cập nhật ra trước đón quái hoạt động Bảo Vệ Biện Kinh. - Cập nhật hỗ trợ nhiệm vụ Tân Thủ trong chức năng nhiệm vụ chính tuyến. - Cập nhật chế độ PK người trong bảo tàng Viêm Đế. - Cập nhật tùy chọn đi khi đủ người chức năng phó bản tổ đội - Cập nhật tùy chọn có nhận truyền công - bạc hoặc không. - Fix tắt bàng đồ khi luyện công. Auto VLTK Web v1.0.4.2: Auto VLTK Web v1.0.4.1: -Hiển thị giờ boss thủ lĩnh. -Fix tắt bảng hiển thị khiêu chiến thành công. Auto VLTK Web v1.0.4.0: -Fix thủ lĩnh. Auto VLTK Web v1.0.3.9: -Fix rời phó bản treo máy khi luyện công ngoài thành. -Fix đoạt tài nguyên. -Fix thủ lĩnh (đến vị trí boss t/g chờ ít nhất). Auto VLTK Web v1.0.3.8: -Cập nhật chức năng Nhiệm vụ Sơn Hà Xã Tắc (Gói Cơ Bản). -Fix Chức năng Truy nã thủ lĩnh. Auto VLTK Web v1.0.3.7: -Fix hoạt động danh tướng - Thoát các phó bản khi gặp hoạt động boss Auto VLTK Web v1.0.3.6: -Fix hoạt động danh tướng -Các hoạt động trùng giờ đôi lúc không vào được Auto VLTK Web v1.0.3.4: -Fix di chuyển trong bản đồ Boss danh tướng Auto VLTK Web v1.0.3.3: -Fix nhận truyền công bị thoát phó bản. -Cập nhật phó bản Kinh Nghiệm Auto VLTK Web v1.0.3.2: -Fix Boss thủ lĩnh 80, tắt bảng kết quả các phó bản, khiêu chiến. Auto VLTK Web v1.0.3.1: -Cho phép tùy chỉnh thời gian vào boss thủ lĩnh trước. Auto VLTK Web v1.0.3.0: -Fix Truy Nã - Danh Tướng bị vào bản đồ boss rồi ra lại. - Fix Truy Nã - Danh Tướng: di chuyển đến các phân thân boss còn sống. Auto VLTK Web v1.0.2.9: -Cập nhật chọn đi Tần Lăng lúc x2 EXP -Cập nhật license cho gói mua 2 tặng 1 -Nâng cấp boss Thủ Lĩnh Auto VLTK Web v1.0.2.8: -Cập nhật chọn cách thu thập Biện Kinh Tầm Bảo Auto VLTK Web v1.0.2.7: -Fix không vào hoạt động Sinh tử lôi đài, đoạt tài nguyên. -Cập nhật chọn Boss - Thủ Lĩnh muốn đánh. -Fix không nhặt cây tiền khi có hoạt động. Auto VLTK Web v1.0.2.6: -Fix license auto Auto VLTK Web v1.0.2.5: - Cập nhật gói Like&Share FB nhận license miễn phí 5 ngày. Auto VLTK Web v1.0.2.4: - Cập nhật di chuyển trong hoạt động Biện Kinh tầm bảo. - Cập nhật sử dụng EXP trong PB treo máy. - Xử lý Boss thủ lĩnh. Auto VLTK Web v1.0.2.3: - Dừng thời gian boss thủ lĩnh nhặt vật phẩm boss. -Fix một số thay đổi do game cập nhật. Auto VLTK Web v1.0.2.2: -Xử lý trường hợp lag game. Auto VLTK Web v1.0.2.1: -Cập nhật sử dụng kỹ năng Q W E cho các hoạt động, phó bản. -Fix lệch giờ Viêm Đế. -Treo máy ngoài thành. Auto VLTK Web v1.0.2.0: -Fix Bảo tàng Viêm Đế nhặt rương - Cập nhật nhặt rương Bảo Vệ Biện Kinh Auto VLTK Web v1.0.1.9: -Fix Bảo tàng Viêm Đế lúc 15h Auto VLTK Web v1.0.1.8: -Fix Boss danh tướng đôi lúc không vào được. -Fix tần lăng khi hết thời gian. - Fix một số tài khoản hiện bảng sao chép tên. Auto VLTK Web v1.0.1.7: -Fix Lỗi Danh tướng -Fix lỗi một số trường hợp Dis auto Auto VLTK Web v1.0.1.6: -Cập nhật Viêm Đế Tầm Bảo -Fix Truy Nã - Danh Tướng kiểm tra lại -Fix các chức năng không ra được khi ở bản đồ phó bản. Auto VLTK Web v1.0.1.5: -Fix Thoát map boss thủ linh khi boss chết hết -Fix trạng thái lưu và kiểm tra license Auto VLTK Web v1.0.1.4: -Cập nhật Biện Kinh Tầm Bảo -Cập nhật Phó bản treo máy (tự tổ đội) -Cập nhật Tranh luận kênh thế giới (Lưu ý khi sử dụng) -Cập nhật cho phép tùy chọn lưu tọa độ Tần Lăng -Fix Khiêu chiến Lương Sơn Hội cho phù hợp -FIx boss thủ lĩnh khi đánh xong không làm tiếp. Auto VLTK Web v1.0.1.3: -Cập nhật Khiêu chiến -Lương Sơn Hội -Cập nhật Chiến Trường Tống Liêu -Fix một số trường hợp lỗi không sử dụng được kỹ năng. Auto VLTK Web v1.0.1.2: -Cập nhật Khiêu chiến - Thiên Tầng Tháp -Cập nhật Khiêu chiến - Thiên Âm Giáo -Cập nhật lọc spam kênh chat -Fix nhiệm vụ sát thủ -Fix các hoạt động không hoạt động -Cập nhật tùy chọn tọa độ luyện công. Auto VLTK Web v1.0.1.1: -Cập nhật Truy Nã - Boss Danh Tướng - Fix Nhiệm vụ Chính Tuyến - Giày bay - Fix Truy Nã - Boss Thủ Lĩnh Auto VLTK Web v1.0.1.0: -Cập nhật Sinh Tử Lôi Đài -Cập nhật Vận Tiêu X2 -Fix kết thúc hoạt động khi chưa hết giờ bị đá ra (không thể vào lại). -Fix PB treo máy hoạt động khi có Thủ Lĩnh Auto VLTK Web v1.0.0.9: - Cập nhật Ngồi Thiền EXP Auto VLTK Web v1.0.0.8: - Cập nhật Thế Lực 3 phe - Cập nhật Truy Nã - Boss Thũ Lĩnh - Cập nhật tự nhặt cây tiền, kiểm tra ại nhiệm vụ chính tuyến sau 30 phút - Fix Nhiệm vụ Dã Tầu khi hết KNB Auto VLTK Web v1.0.0.7: - Fix BV Biện Kinh - Fix license trên trang beta.vieauto.com Auto VLTK Web v1.0.0.6: - Cập nhật Bảo Vệ Biện Kinh - Fix giày bay trong các nhiệm vụ - Fix không tắc bảng lôi đài Auto VLTK Web v1.0.0.5: Auto VLTK Web v1.0.0.4: - Cập nhật Lôi Đài Tranh Xếp Hạng - Cập nhật Thí Luyện Bang Hội - Cập nhật Tranh Đoạt Tài Nguyên - Cập nhật Phó Bản Tần Lăng - NV Sát thủ tự chọn 5 sao - Fix PB Tăng Bậc - Fix không tắc bảng PB tổ đội ... Auto VLTK Web v1.0.0.2: - Cập nhật Phó Bản Treo Máy (Tự tổ đội) Auto VLTK Web v1.0.0.1: - Cập nhật Phó Bản Cá Nhân - Cập nhật Phó Bản Tăng Bậc - Cập nhật Phó Bản Tổ Đội - Cho chọn sử dụng kỹ năng trấn phái - Fix Capchar không hiện - Fix License Bang Hội Auto VLTK Web v1.0.0.0: - NV Chính tuyến - NV Dã Tẩu - NV Bang Hội - NV Sát Thủ