Auto NTGH

Nhất Thống Giang Hồ

Auto NTGH

1.0.3.8

Trả phí

Phần mềm hỗ trợ chơi game Nhất Thống Giang Hồ - http://ntgh.360game.vn

Mô tả

Tổng hợp tính năng

- Hỗ trợ nhiệm vụ chính tuyến
- Train Tháp Luyện VIP / Thường
- Comboskill pk
- Săn boss Tần Vương Địa Cung: tùy chọn hồi sinh, chuyển kênh
- Sản Boss Luân Hồi Điện 


Danh Sách boss Tần Vương Địa Cung

Danh sách boss Luân Hồi Điện

Thiết lập train


Chúc các bạn có nhiều trãi nghiệm game thú vị.
VIEAUTO Kính Báo
Version 1.0.3.8 (29/06/2017) - Fix một số tài khoản không nhận license gia tộc. Version 1.0.3.7 (27/06/2017) Version 1.0.3.5 (21/06/2017) -Fix nhặt trang bị - tiền Version 1.0.3.4 (07/06/2017) -Fix luyện trang bị khi túi đầy lúc đang đánh Boss Version 1.0.3.3 (26/05/2017) -Cập nhật menu copy tên bang hội Version 1.0.3.2 (24/05/2017) -Fix check license khi nhấn F3 -Sai tên Boss Đà La Đại Đạo - Tần Vương Version 1.0.3.1 (23/05/2017) -Cập nhật Boss Luân Hồi Điện 2 -Fix chức năng boss auto Version 1.0.3.0 (12/05/2017) - Fix lỗi nạp thẻ ở auto. - Fix nhận sai tên nhân vật Version 1.0.2.9 (11/05/2017) - Fix lỗi nạp thẻ ở auto. Version 1.0.2.8 (11/05/2017) - Cập nhật Boss Luân Hồi Điện - CS1 CS2. Version 1.0.2.7 (05/05/2017) - Cập nhật luyện tháp tầng 15. - Thêm nút tùy chỉnh dunng luyện - sửa trang bị khi đầy túi lúc đánh Boss, Train. - Ưu tiên duyệt boss 90 hơn. Version 1.0.2.5 (30/04/2017) - Fix license gia tộc. - Thêm luyện trang bị, sửa trang bị khi đi boss. (tùy chỉnh ở tab luyện công). Version 1.0.2.2 (29/04/2017) - Cập nhật boss Tần Vương Địa Cung: Chọn hồi sinh, tự chuyển kênh khi các boss được chọn trên kênh đã chết. Version 1.0.2.2 (22/04/2017) - Fix lỗi tự động kích hoạt license nhân vật. - Fix lỗi một số lúc nhận sai tên nhân vật. - Fix login game. - Fix không check được nhiệm vụ. Version 1.0.2.0 (19/04/2017) -Chính thức thu phí Version 1.0.1.2 (03/04/2017) -Fix lỗi không dung luyện Version 1.0.1.0 (30/03/2017) -Tối ưu train Tháp Luyện -Combo skills Version 1.0.0.5 (29/03/2017) -Fix một số trường hợp không thấy chat trong game. Version 1.0.0.4 (21/03/2017) -Fix và chỉnh lý một số lỗi trong NV chính tuyến. Auto Nhất Thống Giang Hồ: - Tự làm nhiệm vụ chính tuyến (miễn phí) - Tự treo máy luyện tháp theo tùy chọn + Tự nhận giá trị chuột Kim tiền khi đầy (miễn phí) + Tự lọc spam trêm kênh chat + Ẩn hiệu ứng Game