auto-ntgh

Nhất Thống Giang Hồ

Auto NTGH

1.1.4.4

Miễn phí

Phần mềm hỗ trợ chơi game Nhất Thống Giang Hồ - http://ntgh.360game.vn

Mô tả

Tổng hợp tính năng

- Hỗ trợ nhiệm vụ chính tuyến
- Train Tháp Luyện VIP / Thường
- Comboskill pk
- Săn boss Tần Vương Địa Cung: tùy chọn hồi sinh, chuyển kênh
- Sản Boss Luân Hồi Điện 


Danh Sách boss Tần Vương Địa Cung

Danh sách boss Luân Hồi Điện

Thiết lập train


Chúc các bạn có nhiều trãi nghiệm game thú vị.
VIEAUTO Kính Báo

Bình luận