Auto HuyetKiem

Huyết Kiếm

Auto HuyetKiem

1.0.0.6

Miễn phí

Auto HuyetKiem - Auto Game Huyết Kiếm 360game

Mô tả

Tổng Hợp Tính Năng Auto Huyết Kiếm

Huyết Kiếm 360game.vn


Gói Tính Năng Basic

Basic [NV] - Chính Tuyến

Basic [NV] - EXP

Basic [NV] - Truy nã bang

Basic [NV] - Cơ duyên

Basic [NV] - Tiên Luyện

Basic [NV] - Tiến Cấp

Basic [NV] - Linh Khí

Basic [PB] - EXP

Basic [PB] - Bạc

Basic [PB] - Trang Bị

Basic [PB] - VIP

Basic [PB] - Tu La

Basic [PB] - Treo Máy

 

Gói Tính Năng VIP

VIP [HĐ] - Boss Thế Giới

VIP [HĐ] - Câu Cá Vui Vẻ

VIP [HĐ] - Phe Chiến LSV

VIP [HĐ] - Cực Sát

VIP [HĐ] - Siêu Boss

VIP [HĐ] - Man Hoang Chiến

VIP [HĐ] - Quần Hùng Tranh Bá

VIP [HĐ] - Tranh Bá Liên LSV

VIP [HĐ] - Long Vực

VIP [HĐ] - Diệt Quái X3,X4

VIP [HĐ] - Đỉnh Phong

VIP [HĐ] - Huyết Giới

 

Vieauto cam kết không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ khách hàng để làm hài lòng hơn nữa Quý Khách Hàng.

Thân ái,

Hotrovieauto1

Auto Huyết Kiếm Cập nhật phiên bản v1.0.0.6: - Chỉnh sửa thời gian nhặt đồ sau khi đánh boss thế giới. - Thêm hoạt động hư không ảo trận. Auto Huyết Kiếm Cập nhật phiên bản v1.0.0.5: - Chỉnh sửa lỗi phó bản nhóm. Auto Huyết Kiếm Cập nhật phiên bản v1.0.0.4: - Cập nhật phó bản nhóm. - Thêm tùy chọn tạo mới nhiệm vụ truy nã bang. Auto Huyết Kiếm Cập nhật phiên bản v1.0.0.3: - Cập nhật hoạt động vô song. - Bỏ qua việc nhập mã CAPTCHA từ lần đăng nhập thứ 2. - Thêm tùy chọn thời gian nhặt đồ sau khi đánh boss thế giới. Auto Huyết Kiếm Cập nhật phiên bản v1.0.0.2: - Cập nhật sự kiện "like / share nhận license miễn phí". - Cập nhật lọc câu chat. Auto Huyết Kiếm v1.0.0.1: - Gói chức năng VIP: [HĐ] - Boss thế giới [HĐ] - Câu cá vui vẻ [HĐ] - Cực sát [HĐ] - Diệt quái x3, x4 [HĐ] - Long vực [HĐ] - Man hoang chiến [HĐ] - Phe chiến LSV [HĐ] - Quần hùng tranh bá [HĐ] - Siêu boss [HĐ] - Tranh bá LSV [HĐ] - Đỉnh Phong [PB] - Huyết giới - Gói chức năng cơ bản: [NV] - Chính tuyến [NV] - Cơ duyên [NV] - EXP [NV] - Truy nã bang [PB] - Bạc [PB] - Exp [PB] - Linh khí [PB] - Tiến cấp [PB] - Tiên luyện [PB] - Trang bị [PB] - Treo máy [PB] - Tu la [PB] - VIP