Auto DKV

Đại Kiếm Vương

Auto DKV

1.0.1.6

Trả phí

Auto DKV - Auto Game Đại Kiếm Vương 360game

Mô tả

Tổng Hợp Tính năng Auto Đại Kiếm Vương

 

 

Tính năng gói Basic

- Đảo kho báu

- Nhiệm vụ chính tuyến

- Phó bản tiến cấp

- Phó bản EXP

- Phó bản Cốt Truyện

- Phó bản Tháp

- Nhiệm vụ Ngày

- Nhiệm vụ Bang

- Nhận Phúc Lợi

- Phó bản Liên Server

- Luyện công

 

-Tính năng gói Vip

[HĐ]-Boss Thế Giới

[HĐ]-Bờ Biển

[HĐ]-Vẫn Đỉnh Chiến

[HĐ]-Hộ Tống x2

[HĐ]-Boss Bang

[HĐ]-Đại Phú Hào

[HĐ]-Liên Server

[HĐ]-Diệt Quái X3

[HĐ]-Vàng May Mắn

[HĐ]-Hộ Tống X2

[HĐ]-Hoàng Lăng

[HĐ]-Bang Tranh Bá

[HĐ]-Liên Server 1vs1

 

VIEAUTO Kính Báo

Cập nhật phiên bản 1.0.1.6 Ngày 16/7/2017 - Sửa lỗi không chạy được chức năng Đảo khó báu và Nhận Phúc Lợi - Thêm Tùy chọn sử dụng giày bay cho các nhiệm vụ chính tuyến, nhiệm vụ ngày, nhiệm vụ bang , hoạt động Vàng may mắn Cập nhật phiên bản 1.0.1.5 Ngày 6/7/2017 - Cập nhật tính năng tạo đội và mời người chơi vào đội ở Hoạt động Diệt Quái X3 và Luyện Công. - Sửa lỗi không thoát khỏi bản đồ Boss thế giới khi kết thúc hoạt động. -Bổ sung hoạt động Bang Tranh Bá Cập nhật phiên bản 1.0.1.1 Ngày 2/7/2017 -Sửa lỗi bị lag khi treo máy ở trong phó bản . -Sửa lỗi không vào cài đặt được ở Hoạt động Liên Server 1VS1 và Luyện công -Sửa Lỗi báo License -Cập nhật chức năng Hoạt động Hoàng Lăng ******************************************** Cập nhật phiên bản 1.0.1.0 Ngày 30/6/2017 - Sửa lỗi một số chức năng (Hộ tống x2, Boss TG,Liên Server 1vs1) -Cập nhật Chức năng Đảo Kho Báu -Thêm tự Dùng hoặc mua thẻ X1,5- X2 EXP trong hoạt động Diệt Quái X3 - Tiện ích tự mở vật phẩm (vàng khóa.,.) và cả tắt các thông báo trong game. Cập nhật phiên bản 1.0.0.8 ngày 29/6/2017 - Sửa lỗi một số chức năng (Hộ tống x2, Boss TG,Liên Server 1vs1) -Thêm tùy chọn hồi sinh tại chổ. ******************************************** Cập nhật phiên bản 1.0.0.7 ngày 21/6/2017 - Thêm chức năng Phó bản Nhóm Liên Server ******************************************** Cập nhật phiên bản 1.0.0.6 ngày 20/6/2017 -Bổ sung tính năng đấu Liên Server 1VS1 -Thêm chức năng Nhận phúc lợi. ******************************************** Cập nhật phiên bản 1.0.0.5 ngày 17/6/2017 Fix chức năng chính tuyến bị treo ở Phó bản Tháp Fix chức năng Phó bản tháp không đủ level tham gia.