Auto TVC

Thanh Vân Chí

Auto TVC

1.1.7.3

Trả phí

AutoTVC - Auto Game Thanh Vân Chí - 360game

Mô tả

Tổng hợp tính năng Auto Thanh Vân Chí - 360game

[

Những tính năng free

- Nhiệm vụ Chính Tuyến
- Nhiệm Vụ Rèn Luyện
- Nhiệm Vụ Tiên Minh
- Hoạt Động Suối, tự com, like
- Train Quái full bản đồ

Những tính năng Gói Cơ Bản
- Boss TG
- Boss TM

- Boss Liên Server

- Phong Vân Lôi Đài
- Vấn Đáp
- Hộ Tống x2
- Lung Linh Các
- Thiên Dịch
- TM Chiến
- Quyết Đấu
- Train x5
- Đấu Cá Nhân
- PB Tiến Cấp
- PB Kinh Nghiệm
- PB Bạc
- PB Boss Tầng
- PB Đồng Hành
- PB Trang Bị
- Nhiệm Vụ Rèn Luyện
- Nhiệm Vụ Tiên Minh
- Hoạt Động Suối, tự com, like
- Train Quái full bản đồ
- Các tính năng khác sẽ được cập nhật ở các phiên bản Auto Thanh Vân Chí tiếp theo...


VIEAUTO kính báo.
06/07/2017: PHIÊN BẢN 1.1.7.3 - Bổ sung chức năng Thiên Hạ Võ Hội 29/06/2017: PHIÊN BẢN 1.1.7.2 -Bổ sung tự sử dụng chức năng X1,5 X2 cho hoạt động Diệt quái X5 29/06/2017: PHIÊN BẢN 1.1.7.1 - Thêm chức năng Thiên Thư - Thêm tùy chọn số lần phó bản trang bị 26/06/2017: PHIÊN BẢN 1.1.6.9 - Thêm hoạt động Boss Liên Server - Thêm hoạt động Phong Vân Lôi Đài 29/05/2017: PHIÊN BẢN 1.1.6.8 - Fix lỗi Train X5 - Thêm thời gian ở lại nhặt vật phẩm Boss - Tự động ném Xúc xắc ở Map Hoạt động Boss Thế Giới - Thêm tính năng Hoạt động Thanh Vân Bá Chủ( Tùy chọn kiểu PK) 09/05/2017: PHIÊN BẢN 1.1.6.7 - Fix login - Thêm menu sao chép tên Tiên Minh 06/05/2017: PHIÊN BẢN 1.1.6.5 - Thêm Boss TG 100 20/04/2017: PHIÊN BẢN 1.1.6.2 - Lưu thiết lập chức năng 14/04/2017: PHIÊN BẢN 1.1.6.0 - Nhận phúc lợi - Sách Thiên Thư 13/04/2017: PHIÊN BẢN 1.1.5.8 - Fix lỗi license Tiên Minh 13/04/2017: PHIÊN BẢN 1.1.5.5 - Fix phó bản trang bị - Đổi giờ hoạt động Quyết Đấu 07/04/2017: PHIÊN BẢN 1.1.5.1 - Fix lỗi không vào các Phó Bản do game update - Thay đổi giờ hoạt động Quyết Đấu và Thiên Dịch 04/04/2017: PHIÊN BẢN 1.1.5.0 - Bổ sung chọn lựa điểm đánh tự do trong Tiên Minh Chiến - Fix lỗi Phó Bản Đồng Hành 31/03/2017: PHIÊN BẢN 1.1.4.0 - Bổ sung tùy chọn like và status trong Suối 24/03/2017: PHIÊN BẢN 1.1.3.0 - Bổ sung tùy chọn trong Quyết Đấu - Bổ sung like trong Suối 21/03/2017: PHIÊN BẢN 1.1.2.0 - Phó bản đồng hành 17/03/2017: PHIÊN BẢN 1.1.1.0 - Dấu Cá Nhân - Lung Linh Các 16/03/2017: PHIÊN BẢN 1.1.0.0 - Vui Đố Đèn: Cập nhật thêm bộ câu hỏi - Fix lỗi Đơn Đấu - Fix lỗi spam 15/03/2017: PHIÊN BẢN 1.0.9.0 - Vui Đố Đèn: Cập nhật thêm bộ câu hỏi - Thêm tùy chọn nhặt rương Boss TG - Tối ưu chức năng Auto 13/03/2017: PHIÊN BẢN 1.0.8.0 - Tiên Minh Chiến 09/03/2017: PHIÊN BẢN 1.0.7.0 - Hoạt động Train X5 - Vui Đố Đèn: Cập nhật thêm bộ câu hỏi. - Chỉnh sửa nhỏ 08/03/2017: PHIÊN BẢN 1.0.6.0 - Hoạt động Boss Tiên Minh - Vui Đố Đèn: Cập nhật thêm bộ câu hỏi. - Miễn phí lisence các tính năng: + Tắm Suối + Nhiệm Vụ + Train Quái 07/03/2017 - TVCAuto_v1.0.5.0 - Hoạt động tắm suối - Vui đố đèn - Hộ tống 06/03/2017 - TVCAuto_v1.0.4.0 - Boss Thế Giới - Hoạt động Quyết Đấu - Fix lỗi lag auto 03/03/2017 - TVCAuto_v1.0.3.0 - Phó bản Tăng Cấp - Phó bản EXP - Phó bản Bạc - Phó bản Boss Tầng 28/02/2017 - TVCAuto_v1.0.2.0 - Tự động đánh quái luyện cấp - Tự động đăng nhập lại khi mất kết nối - Tự động lọc spam 28/02/2017 - TVCAuto_v1.0.1.0 - Nhiệm vụ: + Chính Tuyến + Hàng Ngày + Tiên Minh + Rèn Luyện 24/02/2017 - TVCAuto_v1.0.0.0 - Phó Bản Trang Bị