Auto TayDu

Thông Thiên Tây Du

Auto TayDu

1.0.6.8

Trả phí

Auto TayDu - Auto Game Thông Thiên Tây Du - 360game

Mô tả

 

Tổng hợp tính năng

 


Tính năng miễn phí
- Nhiệm vụ Ngày
- Nhiệm vụ Tiên Minh 
- Nhiệm vụ Chính Tuyến
- Đấu xếp hạng
- PB Náo Thiên Cung
- PB Ngân Bảo Thụ
- PB Cửu U Nại Hà
- PB Nguyên Liệu
- PB Long Cung
- PB Càn Quét Nhanh
- PB VIP
- Treo Máy Luyện Cấp

Tính năng thu phí
- Nhiệm vụ Ngày
- Nhiệm vụ Tiên Minh 
- Nhiệm vụ Chính Tuyến
- Đấu xếp hạng
- PB Náo Thiên Cung
- PB Ngân Bảo Thụ
- PB Cửu U Nại Hà
- PB Nguyên Liệu
- PB Long Cung
- PB Càn Quét Nhanh
- PB VIP
- Treo Máy Luyện Cấp
- Hộ Tống x2
- PB Nhóm
- PB Tình Duyên
- Đấu Pháp
- Quyết đấu
- Phật Tháp
- Trảm Tướng
- Ngồi Thiền x10
- Boss Tinh Anh
- Boss Hàng Yêu
- Boss Tinh Anh
- Boss Liên Server
- Tiên Minh Bí Cảnh
- Tiên Minh Tranh Bá
- Trường An Đoạt Bảo
- Thám Hiểm Long Cung
- Tham gia Quyết Chiến
- Tham Gia Tranh Bá Tiên Minh
- Cập nhật Boss Lễ
- Cập nhật Phó bản Long Cung tùy chọn tạo đội hoặc chờ đủ người.
- Cập nhật Boss hàng yêu 560 Quỷ Bất Sinh.

Vieauto kính báo

Version 1.0.6.7 (07/06/2017 9:00) - Cập nhật boss thế giới cấp 600 Version 1.0.6.6 (20/05/2017 14:00) - Cập nhật boss tinh anh cấp 430 - 490 - Cập nhật boss liên sever cấp 560 Version 1.0.6.5 (24/04/2017 17:00) - Cập nhật Boss Lễ - Cập nhật Phó bản Long Cung tùy chọn tạo đội hoặc chờ đủ người. - Fix Boss liên sever bị out khi đi boss 480, 520 - Fix phó bản VIP đứng khi không đủ cấp VIP. - Fix cải thiện thười gian duyệt của Boss Hàng Yêu, Boss Tinh Anh. Version 1.0.6.4 (24/04/2017 9:30) - Cập nhật Boss hàng yêu 560 Quỷ Bất Sinh. Version 1.0.6.3 (20/04/2017 10:30) - Cập nhật Boss cấp 520 Boss Liên Sever. Version 1.0.6.2 (07/04/2017 10:00) - Fix tính năng Phật Tháp bật nhiều lần khi có xếp hạng. Version 1.0.6.1 (05/04/2017 11:00) - Fix sắp xếp thứ tự hoạt động trong auto. Version 1.0.6.0 (04/04/2017 16:00) - Cập nhật tính năng luyện phật tháp. - Cập nhật tính năng Phó bản Cửu U Nại Hà. - Cập nhật tính năng Phó bản Tình Duyên. - Miễn phí tính năng Phó bản Càn Quét. - Miễn phí tính năng Phó bản Bảo Thụ. - Miễn phí tính năng Phó bản Long Cung. - Miễn phí tính năng Phó bản Thiên Cung. - Miễn phí tính năng Xếp hạng. - Miễn phí tính năng Treo Máy. Version 1.0.5.9 (31/03/2017 16:00) - Fix một số vấn đề trong auto Version 1.0.5.8 (27/03/2017 17:00) - Cập nhật boss thế giới (Hàng Yêu) cấp 520 - Cập nhật boss liên sever cấp 480 - Fix luyện công bản đồ 580, 590, 600 - Fix thám hiểm long cung. - Fix thoát bản đồ boss Tinh anh Version 1.0.5.7 (08/03/2017 11:00) - Fix lưu trạng thái reset khi qua ngày 1h00, và khi qua ngày không hoạt động các hoạt động khác khi đang train Version 1.0.5.6 (08/03/2017 09:00) - Fix đổi thần tướng Version 1.0.5.5 (28/02/2017 15:00) - Fix đổi thần tướng - Fix luyện công bản đồ Lv530. - Một số tùy chỉnh khác. Version 1.0.5.4 (27/02/2017 17:00) - Fix lưu trang thái hồi sinh boss liên sever. - Fix lag trong quyết đấu. - Một số tùy chỉnh khác. Version 1.0.5.2 (24/02/2017 15:30) - Đổi thần tướng theo các hoạt động - Chọn ngẫu nhiên vị trí Tây - Đông trong Trường An đoạt bảo - Cập nhật boss hàng yêu cấp 480 - Cập nhật tính năng Đấu Pháp Chung - Skill Quyết đấu Version 1.0.5.1 (23/02/2017 15:00) - Fix lại các hoạt động trong sảnh phó bản cho các tài khoản level thấp. Version 1.0.5.0 (22/02/2017 15:00) - Cập nhật phó bản VIP - Quyết đấu. Version 1.0.4.8 (21/02/2017 17:00) - Cập nhật bản đồ train cấp 500. - Cập nhật Phó Bản Long Cung. - Cập nhật hoạt động Thám Hiểm Long Cung. Version 1.0.4.7 (20/02/2017 17:00) - [Fix] Trường An đoạt bảo: Auto báo hoàn thành khi chỉ mới hoàn thành hoạt động lúc 3h chiều, không đi được lúc 6h tối. - Đổi thần tướng cho Boss Hàng Yêu sớm trước hoạt động, giúp giảm thời gian khi vào hoạt động. - Tối ưu hơn chức năng Train - [Fix] Lỗi đổi thần tướng cho những tài khoản level thấp. (Liên hệ hỗ trợ facebook.com/vieauto để được hướng dẫn kỹ hơn về chức năng auto) Version 1.0.4.6 (17/02/2017 9:00) - Cập nhật đổi thần tướng Thiết Phiến hoặc Tôn Ngộ Không khi đi boss Liên Sever. Version 1.0.4.5 (16/02/2017 11:00) - Cập nhật cho phép kéo thả thứ tự đánh nhiều boss Liên Sever. - Fix không vào được boss Tài Phú. Version 1.0.4.4 (15/02/2017 17:00) - Cập nhật có thể chọn, sắp xếp thứ tự đánh nhiều boss Liên Sever. - Cập nhật combo skill trong Quyết Đấu. - [Fix] Thoát khi đánh boss Tinh Anh. Version 1.0.4.3 (14/02/2017 18:00) - Cập nhật có thể chọn nhiều boss Liên Sever. - Tăng nhanh thời gian kiểm tra Boss Hàng Yêu, Tinh Anh, đổi thần tướng. - [Fix] Thoát khi đánh boss Tinh Anh. Version 1.0.4.2 (11/02/2017 15:00) - Cập nhật đóng boss Lễ - Do game đóng tính năng này. Version 1.0.4.1 (11/02/2017 12:00) - Cập nhật đổi thần tướng nhanh hơn. - [Fix] Treo máy bản đồ 200, Treo máy lỗi Viêm Hồn Đấu Sĩ (lv 240) Version 1.0.4.0 (09/02/2017 16:00) - Cập nhật trảm tướng cấp 440. Version 1.0.3.9 (09/02/2017 15:00) - [Fix] Một số trường hợp thoát sớm khi đánh boss tinh anh, Boss Lễ Version 1.0.3.8 (08/02/2017 11:00) - Cập nhật boss thần tướng Thiết Phiến (thay cho Tôn Ngộ Không - nếu có) - Cập nhật Boss Lễ - [Fix] Thoát sớm khi đánh boss tinh anh Version 1.0.3.6 (25/01/2017 11:00) - [Fix] Một số lúc kich nhầm giờ hoạt động trường an. Version 1.0.3.5 (20/01/2017 16:00) - [Mới] Cập nhật tính năng boss tài phú. Cho phép tùy chọn vào trước hoặc không. - Cập nhật boss liên sever cấp 420, 440 - Cập nhật phó bản nhóm cấp 400, 440 Version 1.0.3.4 (18/01/2017 16:00) - [Fix] Một số lúc không thoát được bản đồ boss tinh anh. - [Fix] Một số lúc không click được tham gia hoạt động Trường An. Version 1.0.3.3 (13/01/2017 16:00) - Cập nhật boss hàng yêu cấp 440 - Cập nhật bản đồ luyện công cấp 450 - 500. - Cho phép tùy chọn bật/tắt check tất cả trong tùy chỉnh boss tinh anh. -[Fix] Một số trường hợp đi boss tinh anh bị thoát giữa chừng. Version 1.0.3.2 (11/01/2017 11:00) - Cập nhật vào Boss Tinh Anh trước khi boss tạo mới 15s -[Fix] Phó bản nhóm tạo đội không chờ đội. Version 1.0.3.1 (06/01/2017 11:00) - Cập nhật thay đổi game phiên bản mới ngày 06/01/2016 Version 1.0.3.0 (4/01/2017 16:00) -[Mới] Cập nhật phó bản càn quét nhanh. -[Mới] Cập nhật Trường An Đoạt Bảo. Version 1.0.2.9 (3/01/2017 16:00) -[Mới] Cập nhật giao diện auto tinh gọn. -[Fix] Lỗi một số trường hợp game nhầm vị trí đánh quái làm nhiệm vụ. Version 1.0.2.8 (23/12/2016 10:30) -[Mới] Cập nhật Tiên Hằng Nga cho đổi Thần Tướng. Version 1.0.2.7 (13/12/2016 16:30) -[Fix] Lỗi boss liên sever không vào được các cấp trên 180. Version 1.0.2.6 (13/12/2016 10:30) -[Mới] Cập nhật bản đồ luyện công cấp 400. Version 1.0.2.5 (09/12/2016 16:30) -[Mới] Tính năng đổi thần tướng dùng Hằng Nga thay cho Tiểu Long Nữ (Nếu có). -[Mới] Cập nhật quái cấp 400 cho boss hàng yêu. -[Mới] Cập nhật bản đồ trảm tướng cấp 360, 400. -[Mới] Cập nhật quái cấp 400 cho boss liên sever. Version 1.0.2.4 (11/11/2016 14:30) -[Sửa] Tính năng đổi thần tướng khi nâng cấp thành tiên tướng. Version 1.0.2.3 (31/10/2016 10:00) -[Sửa] Bật lại tính năng tự đánh trong hoạt động Trảm Tướng. -[Sửa] Chức năng luyện công từ bản đồ cấp 250 trở lên. Version 1.0.2.2 (18/10/2016 15:00) -[Sửa] Không luyện công được khi ở bản đồ Trường An. Version 1.0.2.1 (17/10/2016 10:00) -[Mới] Cập nhật bản đồ luyện công level 350. -[Mới] Tính năng luyện công di chuyển nhanh hơn. Version 1.0.2.0 (11/10/2016 16:00) -[Mới] Cho phép tùy chọn dừng/hoặc không dừng phó bản nhóm khi có boss tinh anh. Version 1.0.1.9 (07/10/2016 16:00) -[Mới] Cho phép kéo thả sắp xếp thứ tự ưu tiên đánh Boss Hàng Yêu. -[Mới] Cho phép bật tắt tất cả trong tính năng Boss Hàng Yêu. Version 1.0.1.8 (29/09/2016 16:00) -[Sửa] Không bắt buột nhập mã rương khi nhập thông tin đăng nhập, mã hóa bảo mật mã rương. -[Sửa] Thoát boss liên sever khi đã chết Version 1.0.1.7 (28/09/2016 10:00) -[Mới] Cập nhật tính năng Boss Liên Sever -[Mới] Cập nhật tính năng luyện công ở map Ma Phục Điện - hết giờ miễn phí tự luyện công ở bản đồ thường. -[Mới] Nhập pass rương (dành cho mua phù khi thoát map hộ tống) -[Mới] Bật tính năng đánh các kỹ năng Q W E cho các hoạt động đi boss, tiêm minh, quyết đấu ... -[Sửa] Kết thúc hoạt động trảm tướng khi hết thời gian tích lũy -[Sửa] Boss Viên Yêu Hậu (Hàng yêu) Version 1.0.1.6 (23/09/2016 16:00) Version 1.0.1.5 (23/09/2016 10:00) -[Sửa] Game cập nhật có một số thay đổi. -[Sửa] Boss tinh anh, cấp phó bản nhóm 360, ... Version 1.0.1.4 (20/09/2016 17:00) -[Mới] Cập nhật bản đồ luyện công cấp 300 -[Sửa] Tự đánh và chuyển đổi kỹ năng thần binh trong tính năng Bí Cảnh TM - Tranh Bá TM - Quyết Đấu -[Sửa] Một số trường hợp không đi được, hoặc bị tiêu phí vàng khi Hộ Tống X2. Version 1.0.1.3 (17/09/2016 20:20) -[Sửa] Tự đánh trong tính năng Tranh Bá Tiêm Minh Version 1.0.1.2 (17/09/2016 9:00) -[Mới] Cập nhật tính năng Bí Cảnh Tiêm Minh -[Mới] Cập nhật tính năng Tranh Bá Tiêm Minh -[Mới] Cập nhật tính năng Quyết Đấu -[Mới] Cập nhật lựa chọn khu vực treo máy. Version 1.0.1.1 (14/09/2016 9:00) - Luôn dừng phó bản nhóm khi hết 50 lượt - Chỉ hồi sinh bằng thuốc (không dùng vàng) khi đi boss tinh anh, hàng yêu - Giảm thời gian kiểm tra hoạt động hàng yêu, boss tinh anh Version 1.0.1.0 (13/09/2016 15:00) Version 1.0.0.9 (13/09/2016 9:00) - Thay đổi việc cập nhật license theo nhân vật theo tên nhân vật bằng theo ID nhân vật. Bấm copy ID nhân vật trên menu auto để lấy ID. Version 1.0.0.8 (12/09/2016 16:00) Version 1.0.0.7 (12/09/2016 14:00) -[Mới] Cập nhật tính năng đổi thần tướng phù hợp khi đi phó bản, nhiệm vụ, train vv... -[Sửa] Lỗi đăng nhập sever mới Version 1.0.0.6 (09/09/2016 11:00) -[Mới] Cập nhật tính năng Phó bảng Nguyên Liệu -[Mới] Cập nhật các lỗi phó bản do nâng cấp phiên bản. Version 1.0.0.5 (07/09/2016 16:00) -[Mới] Cập nhật tính năng Trảm tướng -[Mới] Cập nhật tính năng Ngồi Thiền X10 Version 1.0.0.4 (25/08/2016 16:00) -[Mới] Cập nhật tính năng Boss Tinh Anh Version 1.0.0.3 (24/08/2016 16:00) -[Sửa] Cập nhật tính năng thoát bản đồ hộ tống khi auto -[Sửa] Lỗi các tính năng không hoạt động được khi ở thành Trường An lúc có sự kiện Version 1.0.0.2 (23/08/2016 11:00) -[Mới] Cập nhật tính năng phó bản Đại Náo Thiên Cung -[Mới] Cập nhật tính năng phó bản kim Ngân Bảo Thụ Version 1.0.0.1 (22/08/2016 11:00) -Tính năng làm nhiệm vụ: + chính tuyến + ngày + tiêm minh - Tính năng Hộ tống X2 + nâng cấp tiêu cao nhất - Tính năng Tham gia tranh xếp hạng (Đấu Trường) - Tính năng Tham gia hoạt động Hàng Yêu + Hồi sinh tùy chọn - Tính năng Phó bản nhóm + Tạo mới hoặc tham gia + Dừng khi hết 50 lượt tùy chọn - Tính năng luyện công (địa điểm luyện công theo gợi ý của game).