auto-tay-du

Thông Thiên Tây Du

Auto Tay Du

1.0.6.9

Miễn phí

Auto TayDu - Auto Game Thông Thiên Tây Du - 360game

Mô tả

 

Tổng hợp tính năng

 


Tính năng miễn phí
- Nhiệm vụ Ngày
- Nhiệm vụ Tiên Minh 
- Nhiệm vụ Chính Tuyến
- Đấu xếp hạng
- PB Náo Thiên Cung
- PB Ngân Bảo Thụ
- PB Cửu U Nại Hà
- PB Nguyên Liệu
- PB Long Cung
- PB Càn Quét Nhanh
- PB VIP
- Treo Máy Luyện Cấp

Tính năng thu phí
- Nhiệm vụ Ngày
- Nhiệm vụ Tiên Minh 
- Nhiệm vụ Chính Tuyến
- Đấu xếp hạng
- PB Náo Thiên Cung
- PB Ngân Bảo Thụ
- PB Cửu U Nại Hà
- PB Nguyên Liệu
- PB Long Cung
- PB Càn Quét Nhanh
- PB VIP
- Treo Máy Luyện Cấp
- Hộ Tống x2
- PB Nhóm
- PB Tình Duyên
- Đấu Pháp
- Quyết đấu
- Phật Tháp
- Trảm Tướng
- Ngồi Thiền x10
- Boss Tinh Anh
- Boss Hàng Yêu
- Boss Tinh Anh
- Boss Liên Server
- Tiên Minh Bí Cảnh
- Tiên Minh Tranh Bá
- Trường An Đoạt Bảo
- Thám Hiểm Long Cung
- Tham gia Quyết Chiến
- Tham Gia Tranh Bá Tiên Minh
- Cập nhật Boss Lễ
- Cập nhật Phó bản Long Cung tùy chọn tạo đội hoặc chờ đủ người.
- Cập nhật Boss hàng yêu 560 Quỷ Bất Sinh.

Vieauto kính báo

Bình luận