Auto KiemVu

Kiếm Vũ

Auto KiemVu

2.1.0.2

Trả phí

Auto KiemVu - Auto Game Kiếm Vũ Giang Hồ - 360game

Mô tả

 

Tổng Hợp Tính năng Auto Kiếm Vũ Giang Hồ


 


Tính năng miễn phí
- Suối Exp
- Hộ tống x2
- NV Chính Tuyến
- NV Ngày
- NV Bang
- NV Thưởng
- NV Đào Kho Báu
- Train x2

Tính năng có phí
- Auto PK 
- F6 - ComboSkill
- F7 -Nhảy khi PK
- F8 - Bỏ qua cùng Bang khi PK
- Hào môn đấu bảo
- Đào Kho Báu
- Thủ Vệ Kinh Thành
- Tự động nhặt rương và đánh quái
- Boss Thế Giới
- Tham gia tất cả các Boss TG được chọn
- Chỉ sử dụng Thần Hành Ngoa
- Sử dụng hồi sinh nhanh để ks Dame Boss
- Boss Liên Server
   + Tham gia tất cả các Boss Liên Server được chọn
   + Chỉ sử dụng Thần Hành Ngoa
   + Sử dụng hồi sinh nhanh để ks Dame Boss
- Boss Bang
- Giang Hồ Chiến
   + Tự động vào khi đến giờ
   + Tự PK & Hồi sinh an toàn
- Hoa Sơn Chiến
- Bang Tranh Bá
- Tự động vào khi đến giờ
- Di chuyển và pk có tính toán
- Lãnh Địa Chiến
   + Tự động vào khi đến giờ
   + Tự PK & Hồi sinh an toàn
   + Di chuyển và pk có tính toán
- Chế độ phòng thủ
- Chọn Khu vực theo cài đặt & ngẫu nhiên khi đầy
- Tranh Xếp Hạng
   + Tự khiêu chiến
   + Kiểm tra hết thời gian chờ thì vào Khiêu chiến tiếp
- Đấu Liên Server
   + Tự động vào khi đến giờ
   + Khiêu chiến liên tục
- Vấn đáp
   + Lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai
- Phó Bản Liên Server
   + Đi một mình
   + Tạo Phòng hoặc Vào Nhanh PT
   + Tiếp tục hoặc dừng khi đủ 50 lần Phó Bản
- Phó Bản Tăng Bậc
   + Thực hiện tất cả Phó Bản Tăng Bậc
   + Với các Vip 4 trở lên được + thêm lần đi Phó Bản Tăng Bậc, click vào chữ V màu xanh báo đã hoàn thành để reset trạng thái để auto tiếp tục đi thêm.
- PB La Ma
   + Tự khiêu chiến La Ma
   + Đánh đến ải cao nhất bạn có thể đi được
- PB Bang
- PB VIP
- Đấu Liên Server
- Thẻ Ngoài Thành
- 2vs4
- Tiện Ích
+ Ẩn các hiệu ứng làm nhẹ game
 Điểm danh hằng ngày
 Quà Online
 Nhận lợi ích
 Hộp toàn cơ
 Tự dùng Tâm Pháp.

VIEAUTO kính báo

Version 2.1.0.2 (06/07/2017 11:00) - Sữa lỗi Nhiệm vụ ngày Version 2.1.0.0 (13/06/2017 14:00) - Fix luyện công map Ngũ Tiên Giáo. Version 2.0.9.9 (09/06/2017 9:00) - Fix không tự động đánh khi đến địa điểm luyện công. Version 2.0.9.7 (08/05/2017 16:00) - Cập nhật cho phép tùy chọn vị trí luyện công. Version 2.0.9.6 (27/04/2017 11:00) - Fix các chức năng miễn phí đôi lúc không hoạt động - Lỗi Runtime Error Version 2.0.9.5 (25/04/2017 16:00) - Fix Hop toan co Version 1.0.9.4 (22/04/2017 15:00) - Fix Hop toan co Version 1.0.9.3 (19/04/2017 11:00) - Fix lỗi Lag do giày bay. - Fix lỗi hiện bảng thoát khiêu chiến khi đi phó bản VIP. - Cập nhật chức năng Bang chiến Liên Sever. Tùy chọn thành vào, tùy chọn kiểu hồi sinh, tùy chọn Cờ tranh đoạt. - Cập nhật chức năng Bang Tranh Bá: Cho phép tùy chọn khu vực trong bản đồ tranh đoạt. - Bổ sung phó bản Đào Nguyên Cư, Hỏa Diệm Sơn trong Phó Bản Liên Sever. Version 1.0.9.2 (11/04/2017 17:00) - Fix lỗi Hộp Toàn Cơ - Tiện Ích - Fix trường hợp không đi được xếp hạng khi xếp đặt nhiệm vụ trên xếp hạng trong danh sách chức năng. - Fix thủ vệ kinh thành. - Fix dừng ở phó bản Bang hội khi đi hết 100 lượt. Version 1.0.9.1 (04/04/2017 17:00) - Fix lỗi Hộp Toàn Cơ - Tiện Ích Version 1.0.9.0 (31/03/2017 15:00) Version 1.0.8.9 (30/03/2017 15:00) - Cập nhật luyện thẻ bản đồ cấp 125 - Fix phó bản liên sever (đóng phó bản tết) Version 1.0.8.8 (22/03/2017 17:00) - Cập nhật nhiệm vụ Chính tuyến (Miễn phí) - Miễn phí chức năng Hộ tống X2, nhận lợi ích - Hỗ trợ lợi ích như chơi trên 360play Version 1.0.8.6 (17/03/2017 10:00) - Cập nhật lọc spam. - Miễn phí các tính năng: Suối trưa - tối, nhiệm vụ ngày, nhiệm vu treo thưởng, nhiệm vụ bang hội, treo máy luyện công. Version 1.0.8.5 (09/03/2017 10:00) - [Fix] Tình trạng bật tắt mở tính năng nhận Tiện ích liên tục. - Cập nhật lại trình tự hoạt động PB Bang: Càn Quét + Tự Đi 1 lần + Nhận Thưởng. Version 1.0.8.4 (16/02/2017 16:00) - [Fix] Sau một vài phút sẽ thoát game khi bị đứng trong Boss Liên Sever. Version 1.0.8.3 (07/02/2017 11:00) - Cập nhật tắt bảng bang chat trong các hoạt động. Version 1.0.8.2 (03/02/2017 16:00) - Cập nhật phó bản tết trong phó bản liên sever. Version 1.0.8.1 (02/02/2017 11:00) - Cập nhật làm auto hoạt động nhẹ hơn. - Fix phó bản liên sever bị lệch cấp chọn (do game cập nhật thêm danh sách phó bản). Version 1.0.8.0 (20/01/2017 17:00) - [Sửa] Auto khi xảy ra tính trạng lag thì đứng yên. Version 1.0.7.9 (19/01/2017 17:00) - Fix việc auto khi bị dừng chức năng tiện ích thì dừng luôn các hoạt động khác. Version 1.0.7.8 (13/01/2017 10:00) - [Sửa] Lỗi một số trường hợp đăng nhập sai tài khoản mật khẩu. - [Đổi] Cơ chế hoạt động của bảng capchar (khi treo auto sẽ tự động bỏ qua capchar và vào lại game khi không nhập capchar). Version 1.0.7.7 (10/01/2017 11:30) - [Mới] Phó bản nhóm thêm tùy chọn tạo đội tự đi một mình. - [Đổi] Cơ chế hoạt động của các phó bản đơn, phù hợp cho các acc đủ và chưa đủ cấp sẽ không bị lỗi. - [Sửa] Lỗi một số trường hợp đi phó bản nhóm lần thứ 51 trở lên khi không chọn. Version 1.0.7.6 (09/01/2017 8:30) - [Sửa] Lỗi một số trường hợp bị thoát auto, mất thiết lập cho nhân vật. Version 1.0.7.5 (06/01/2017 8:30) Version 1.0.7.4 (04/01/2017 14:30) - [Sửa] Một số trường hợp lag khi làm nhiệm vụ hoặc treo qua thời gian dài. Version 1.0.7.3 (28/12/2016 16:30) - [Sửa] Một số trường hợp chạy xếp hạng khi đang trong bản đồ boss. Version 1.0.7.2 (27/12/2016 16:30) - [Sửa] Đấu bảo không di chuyển được đến vị trí có rương. - [Sửa] Cập nhật sử dụng giày bay cho chức năng có thể di chuyển nhanh. Version 1.0.7.1 (27/12/2016 10:30) - [Sửa] Một số tài khoản không hoạt động các chức năng tiện ích. - [Sửa] Tính năng đào kho báu. Version 1.0.7.0 (26/12/2016 16:30) - [Mới] Thay đổi giao diện auto (tinh chỉnh thu gọn). - [Mới] Cập nhật tính năng 2vs4. - [Mới] Thay đổi thời gian chờ khi xuất hiện bảng capchar lần đầu dài hơn.(giúp treo thời gian dài không phải nhập capchar) - [Sửa] Sửa lỗi và nâng cấp các tính năng hiện có trên auto. Version 1.0.6.8 (19/12/2016 11:30) - [Sửa] Một số tài khoản chưa đủ cấp đi phó bản Linh Mạch và Tiên khí. Version 1.0.6.7 (13/12/2016 14:30) - [Sửa] Lỗi chạy hoạt động tranh xếp hạng khi Boss liên sever. - [Sửa] Lỗi một số acc thoát Boss liên sever khi chạy Boss thế giới. Version 1.0.6.6 (05/12/2016 10:00) - [Mới] Cập nhật map luyện thẻ ngoài thành level 115. Version 1.0.6.5 (01/12/2016 14:30) - [Sửa] Sửa tính năng boss liên sever. - Cập nhật cho phép vào boss liên sever - boss thế giới trước, số phút tùy chọn. - Cập nhật cho phép chọn chế độ pk trong bản đồ boss liên sever - boss thế giới trước theo tùy chọn. (Lưu ý bạn cần chỉnh ngày giờ phút giây của máy tính trùng giờ trong game nếu có sự chênh lệch thời gian) Version 1.0.6.4 (30/11/2016 14:30) - [Sửa] Chuyển phó bản tăng bậc vào trong phó bản càn quét - đóng tính năng phó bản tăng bậc. - Cập nhật phiên bản game mới nâng cấp ngày 30/11/2016. Version 1.0.6.3 (28/11/2016 11:30) - [Sửa] Một số trường hợp bị đứng yên trong phó bản tăng bậc. Version 1.0.6.2 (24/11/2016 11:00) - [Sửa] Cập nhật phó bản Tiên Đạo vào phó bản càn quét. - [Sửa] Cập nhật một số tài khoản không đăng nhập được (lỗi không tìm thấy sever bạn cần). Version 1.0.6.1 (18/11/2016 11:00) - [Sửa] Cập nhật một số tài khoản không đăng nhập được (lỗi không tìm thấy sever bạn cần). Version 1.0.6.0 (16/11/2016 15:00) - [Sửa] Cập nhật đầy đủ các phó bản trong phó bản đơn. - [Sửa] Cập nhật sever mới trong danh sách sever trên auto. (1 - 400) Version 1.0.5.9 (11/11/2016 11:00) - [Sửa] Tính năng boss liên sever. - [Sửa] Tính năng tự đánh target trong bang tranh bá. Version 1.0.5.8 (09/11/2016 15:00) - [Mới] Cập nhật các phó bản Tiên Khí. Version 1.0.5.7 (03/11/2016 17:00) - [Mới] Cập nhật các phó bản VIP. - [Mới] Cập nhật các phó bản bang hội. - [Sửa] Mở lại tính năng boss liên sever. - [Sửa] Tính năng hoa sơn chiến. Version 1.0.5.6 (28/10/2016 15:15) - [Mới] Cập nhật các phó bản liên sever mới. - [Sửa] Nâng cấp tính ổn định hoạt động đấu bảo. Version 1.0.5.5 (26/10/2016 15:00) - [Sửa] Khắc phục lỗi một số tài khoản đăng nhập bị báo lỗi không tìm thấy sever bạn cần. Version 1.0.5.4 (14/10/2016 16:30) - [Sửa] Tính năng phó bản càn quét. Version 1.0.5.3 (13/10/2016 15:00) - [Bảo trì] Tạm đóng bảo trì tính năng Boss Liên Sever. - [Sửa] Tính năng phó bản tăng bậc, phó bản linh mạch - do game cập nhật phiên bản. Version 1.0.5.2 (10/10/2016 15:00) - [Sửa] Boss Liên Sever. Version 1.0.5.1 (07/10/2016 15:00) - [Mới] Cập nhật tính năng boss liên sever. - [Mới] Cho phép thay đổi thứ tự ưu tiên đánh Boss Liên Sever, Boss Thế Giới Version 1.0.5.0 (27/09/2016 17:00) - [Mới] Hào Môn Đấu Bảo 21h tối. - [Sửa] Thoát và kết thúc hoạt động boss bang khi hết. - [Sửa] Thủ thành ngẫu nhiên vị trí, và di chuyển ra nhặt rương. - [Sửa] Nhặt rương bị ngắt giữa chừng (đấu bảo, thủ thành, boss bang). Version 1.0.4.9 (22/09/2016 17:00) - [Mới] Hào Môn Đấu Bảo. - [Sửa] Tắt bảng giao diện bang hội trong boss bang. Version 1.0.4.8 (14/09/2016 15:00) - [Sửa] Luyện thẻ. Version 1.0.4.7 (13/09/2016 15:00) - [Mới] Cập nhật tính năng Hoa Sơn chiến - [Mới] Cập nhật tính năng phó bản Linh Mạch Version 1.0.4.6 (08/09/2016 15:00) - [Mới] Cập nhật tính năng càn quét các phó bản - [Sửa] Phó bản tăng bậc. Version 1.0.4.5 (25/08/2016 16:30) - [Mới] Cập nhật nhặt rương Thủ thành, Boss Bang. Version 1.0.4.4 (22/08/2016 9:00) - [Mới] Cập nhật bản đồ cấp 105 luyện thẻ ngoài thành. Version 1.0.4.3 (19/08/2016 17:00) - [Mới] Cập nhật bản đồ cấp 105 luyện thẻ ngoài thành. - [Sửa] Một số trường hợp luyện thẻ bị lỗi không di chuyển. Version 1.0.4.2 (15/08/2016 11:00) - [Sửa] Phó bản tăng bậc không đủ cấp đi bị đứng yên. - [Sửa] Xếp hạng khiêu chiến nhân vật khi có tên trên bảng xếp hạng. - [Sửa] Một số trường hợp game lag, các nhiệm vụ phải click tay. Version 1.0.4.1 (09/08/2016 17:00) - [Sửa] Lỗi một số trường hợp không thoát bản đồ boss thế giới - không đi được phó bản khi đang trong map boss. - Cập nhật thay đổi thứ tự ký năng La Ma phù hợp hơn trong PK. Version 1.0.4.0 (05/08/2016 16:00) - [Mới] Cập nhật tự sử dụng kỹ năng của La Ma trong HD tranh bá - giang hồ chiến - lãnh địa chiến - chiến liên sever. - [Sửa] Lỗi một số trường hợp không di chuyển được đến map trong luyện thẻ. Version 1.0.3.9 (04/08/2016 11:00) - [Mới] Cập nhật tính năng Boss bang. Tùy chọn nuôi - triệu hồi. - [Sửa] Lỗi di chuyển khi train - làm nhiệm vụ. Version 1.0.3.8 (27/07/2016 17:00) - [Sửa] Khắc phục lỗi di chuyển ở map "Ngũ Tiên Giáo". - Do game update thay đổi 1 số nội dung, auto kiếm vũ update auto cập nhật nhanh các mục Hộ tống x2 lúc 15h30, boss TG 16h, Thủ Thành lúc 16h30. Các hoạt động ở các khung giờ khác đang được kiếm tra và update sớm nhất cho anh em Version 1.0.3.7 (26/07/2016 11:00) - [Mới] Cập nhật chế độ giày bay cho Train (luyện công). Version 1.0.3.6 (25/07/2016 17:00) - [Mới] Cập nhật chế độ giày bay cho các loại nhiệm vụ, luyện thẻ. - [Mới] Cập nhật chế độ thủ địa bàn trong chức năng lãnh địa chiến. Version 1.0.3.5 (25/07/2016 11:30) - [Sửa] Khắc phục lỗi di chuyển ở map "Ngũ Tiên Giáo". Version 1.0.3.3 (21/07/2016 15:30) - [Sửa] Tính năng thẻ: Version 1.0.3.2 (21/07/2016 11:30) - [Sửa] Tính năng thẻ: Tìm đúng quái với nhân vật đã đầy một bảng thẻ. Báo hoàn thành luyện thẻ nếu những quái cần luyện đã đầy thẻ. Version 1.0.3.1 (21/07/2016 10:00) - [Mới] Cập nhật tùy chọn sử dụng hoặc không sử dụng bùa x1, x1.5 cho luyện thẻ. - [Sửa] Fix lỗi tính năng lãnh địa chiến bị đứng yên tại chỗ. Version 1.0.3.0 (19/07/2016 15:00) - [Mới] Cập nhật tính năng sử dụng bùa x1, x1.5 cho luyện thẻ. - [Mới] Cập nhật hồi sinh tại chỗ cho tab Đấu trường (lãnh địa chiến, bang tranh bá, giang hồ chiến). - [Sửa] Trường hợp phó bản La Ma tầng 8 level dưới 100. - [Sửa] Một số trường hợp mất kết nối không thông báo tắt game mở lại. Version 1.0.2.9 (15/07/2016 17:00) - [Mới] Cập nhật tính năng thủ vệ kinh thành (cơ bản - không nhặt rương). - [Sửa] Một số trường hợp báo hoàn thành luyện thẻ. Version 1.0.2.8 (13/07/2016 15:00) - [Sửa] Tối ưu quy trình hoạt động - tắt mở các bảng báo của các tính năng trong auto. - [Sửa] Tính năng vấn đáp. Version 1.0.2.7 (12/07/2016 15:00) - [Sửa] Không bị dừng hoạt động vấn đáp khi check các tính năng khác - [Sửa] Không báo hoàn thành PB liên sever khi tạm dừng chạy hoạt động - trở lại PB khi hết hoạt động. Version 1.0.2.6 (11/07/2016 14:00) - [Mới] Cập nhật việc đi theo TOP 1 của tính năng vấn đáp 13h45 - [Sửa] Lưu trạng thái chọn khu vực của bang tranh bá. Version 1.0.2.5 (07/07/2016 15:00) - [Mới] Cập nhật tính năng Lãnh địa chiến (bang top 10). - [Mới] Cập nhật danh sách luyện thẻ ngoài trời map level 95 Version 1.0.2.4 (05/07/2016 17:00) - [Sửa] Tối ưu các thông báo trên trạng thái, thông báo trên thanh status, và fix các lỗi nhỏ khác. - [Mới] Cập nhật cho phép chọn khu vực khi tham gia bang tranh bá. Version 1.0.2.3 (04/07/2016 17:00) - [Sửa] Dừng hoạt động sau khi ra khỏi map boss 80. Version 1.0.2.2 (04/07/2016 8:30) - [Sửa] Login sever 63 - [Sửa] Đóng bảng tranh xếp hạng - [Sửa] Báo hoàn thành khi không đủ điều kiện luyện thẻ. Version 1.0.2.1 (02/07/2016 10:00) - [Mới] Chức năng Bang tranh bá 20h - [Mới] Chức năng Phó bảng La Ma - [Mới] Cập nhật trạng thái chức năng đang hoạt động trên danh sách nhân vật. Version 1.0.2.0 (29/06/2016 10:30) - [Sửa] Chức năng Boss thế giới chỉ hồi sinh tại chỗ bằng thuốc hoặc VIP (không dùng vàng). Version 1.0.1.9 (29/06/2016 10:00) - [Mới] Cập nhật tính năng phó bảng tăng bậc - [Mới] Cập nhật tính năng hồi sinh tại chỗ boss thế giới - [Mới] Cập nhật tính năng giang hồ chiến - [Sửa] Tối ưu Boss thế giới - [Sửa] Lưu đầy đủ trạng thái check luyện thẻ - [Đổi] Thay đổi phím tắt PK thành F6, luôn nhảy F7, không đánh cùng bang F8 Version 1.0.1.8 (27/06/2016 10:00) - Cập nhật một số thay đổi trong game và auto. Version 1.0.1.7 (23/06/2016 16:00) - Cập nhật thẻ level 85 trong auto. Version 1.0.1.6 (22/06/2016 10:00) - Thông báo đầy đủ trạng thái lỗi khi đăng nhập game - [Mới] Cập nhật bản đồ 85 cho chức năng luyện thẻ ngoài thành. - [Sửa] Tối ưu việc PK và nhảy. - [Sửa] Fix chức năng hộ tống X2 18h30 thay đổi theo cập nhật game. - [Sửa] Fix một số tài khoản mở bảng Boss kiểm tra nhưng không vào. Version 1.0.1.5 (17/06/2016 16:00) - [Mới] Chế độ PK + Tự combo skill, nhảy né tránh khi có chọn (target) đối thủ + Đánh tất cả / không đánh người cùng bang + Luôn nhảy / không nhảy khi không chọn đối thủ + Tự động nhảy theo trỏ chuột trong game (nếu có chọn) Version 1.0.1.4 (15/06/2016 17:00) - [Sửa] Không tham gia hộ tống x2 lúc 18h30 - [Thêm] Thoát PB liên sever khi đi hoạt động Version 1.0.1.3 (14/06/2016 16:30) - [Mới] Tính năng thẻ (ngoài thành) - [Sửa] Một số lỗi trong auto Version 1.0.1.2 (13/06/2016 11:00) - [Sửa] Tối ưu việc đi phó bản liên sever - train - Game bảo trì sẽ có thông báo trên auto. Version 1.0.1.1 (10/06/2016 16:00) Version 1.0.1.0 (09/06/2016 17:00) - [Sửa] Một số lỗi dùng bùa EXP khi túi trống, thoát PB liên sever khi boss thế giới Version 1.0.0.9 (09/06/2016 11:00) - [Sửa] Một số lỗi trong auto Version 1.0.0.8 (08/06/2016 16:00) - [Mới] Train sau khi hết 50 lượt PB (tự dùng bùa EXP x2 hoặc x1.5 khi hết) - [Mới] Tối ưu ẩn hiệu ứng game - [Sửa] Thêm boss thế giới bị thiếu Version 1.0.0.6 (08/06/2016 9:00) - [Mới] Boss thế giới (cả ngày) - [Mới] Tham chiến liên sever (21h) Version 1.0.0.5 (07/06/2016 17:00) - [Mới] Boss thế giới 10h - 14h - 16h - [Mới] Suối trưa - tối Version 1.0.0.4 (07/06/2016 10:30) - [Mới] Boss thế giới 10h - 14h - [Mới] Suối trưa Version 1.0.0.3 (03/06/2016 17:30) - Tính năng Hộ tống mỹ nhân X2 - Tính năng Tham gia tranh xếp hạng (Đấu Trường) - Tính năng Nhiệm vụ ngày - Tính năng Nhiệm vụ treo thưởng - Tính năng Nhiệm vụ bang hội - Tính năng Phó bản liên sever + Tạo nhóm hoặc tham gia nhanh + Dừng phó bảng, chuyển qua treo máy khi hết 50 lượt