auto-vlcm2

Võ Lâm Chi Mộng 2

Auto VLCM2

2.2.7.6

Miễn phí

Võ Lâm Chi Mộng 2 | Webgame PK Nhập vai Online Đỉnh Cao | 360game.vn

Mô tả

Tính Năng Auto Võ Lâm Chi Mộng 2

Luyện Công

 • Train các map hiện tại của game
 • Train Tương Dương Tiền Tuyến ( dành cho vip - không tốn lệnh bài )
 • Tự động tìm tổ độ tại bãi luyện công
 • Hỗ trợ hồi sinh bằng Hoa Hồng


Nhiệm vụ

 • Tự chạy nhiệm vụ ngày ( cho phép dùng giày bay di chuyển nhanh )
 • Tự chạy vận tiêu (cho phép dùng vàng thiết lập tiêu cam)
 • Tự chạy nhiệm vụ Chính Tuyến


Tính năng phó bản

 • Phó bản Bát Quái trận
 • Phó bản Tình Duyên Đảo
 • Phó bản Quy Nguyên Trang
 • Phó bản Tương Dương Vệ Chiến
 • Phó bản Doanh Trại
 • Cho phép thiết lập số lệnh giới hạn sử dụng cho mỗi phó bản
 • Cho phép thiết lập Exp x 2 theo mỗi loại phó bản

Hoạt Động

 • Tự Vận Tiêu Bang: Hỗ trợ dùng Hoa Hồng Hồi sinh tại Chỗ
 • Tự Săn Boss Bang: Hỗ trợ dùng Hoa Hồng Hồi sinh tại Chỗ
 • Tự báo danh Tống Kim
 • Tự tham gia Kiếm Chủng


Hậu Cần

 • Hỗ trợ bán trang bị rác
 • Tự mua Dược Phẩm khi hết

 VIEAUTO Kính Báo

Bình luận