Auto VLCM2

Võ Lâm Chi Mộng 2

Auto VLCM2

2.2.7.6

Trả phí

Võ Lâm Chi Mộng 2 | Webgame PK Nhập vai Online Đỉnh Cao | 360game.vn

Mô tả

Tính Năng Auto Võ Lâm Chi Mộng 2

Luyện Công

 • Train các map hiện tại của game
 • Train Tương Dương Tiền Tuyến ( dành cho vip - không tốn lệnh bài )
 • Tự động tìm tổ độ tại bãi luyện công
 • Hỗ trợ hồi sinh bằng Hoa Hồng


Nhiệm vụ

 • Tự chạy nhiệm vụ ngày ( cho phép dùng giày bay di chuyển nhanh )
 • Tự chạy vận tiêu (cho phép dùng vàng thiết lập tiêu cam)
 • Tự chạy nhiệm vụ Chính Tuyến


Tính năng phó bản

 • Phó bản Bát Quái trận
 • Phó bản Tình Duyên Đảo
 • Phó bản Quy Nguyên Trang
 • Phó bản Tương Dương Vệ Chiến
 • Phó bản Doanh Trại
 • Cho phép thiết lập số lệnh giới hạn sử dụng cho mỗi phó bản
 • Cho phép thiết lập Exp x 2 theo mỗi loại phó bản

Hoạt Động

 • Tự Vận Tiêu Bang: Hỗ trợ dùng Hoa Hồng Hồi sinh tại Chỗ
 • Tự Săn Boss Bang: Hỗ trợ dùng Hoa Hồng Hồi sinh tại Chỗ
 • Tự báo danh Tống Kim
 • Tự tham gia Kiếm Chủng


Hậu Cần

 • Hỗ trợ bán trang bị rác
 • Tự mua Dược Phẩm khi hết

 VIEAUTO Kính Báo

Luyện công Vận tiêu ngày Nhiệm vụ ngày Nhiệm vụ chính tuyến Phó bản Bát Quái Trận Phó bản Tình Duyên Đảo Phó bản Quy Nguyên Trang Phó bản Tương Dương Vệ Chiến Phó bản Doanh Trại Vận Tiêu Bang Săn Boss Bang Báo Danh Tống Kim Tham Gia Kiếm Chủng