auto-thankhuc

Thần Khúc

Auto ThanKhuc

6.9.8.8

Miễn phí

Auto ThanKhuc - Auto Game Thần Khúc - 360game

Mô tả

Tổng Hợp Tính Năng


Tính năng Thu Hoạch
-Tự động chăm sóc nông trại - nạp năng lượng - thu hoạch
-Ăn trộm - tự động chăm sóc nông trại - nạp năng lượng của hảo hữu
-Vào Điện Thần luyện thể lực

Tính năng Combo Skill
- Skill đánh boss và skills đánh AOE
-Tự động QTE
-Combokills (theo thứ tự ưu tiên skill và sĩ khí của bản thân)
-Dùng Bùa
-Biến Anh Linh

Tính năng ks lượt Boss
Clip hướng dẫn KS Turn Boss cho các Class nhân vật

Pháp Sư (hướng dẫn thiết lập turn ở cuối clip)

Chiến Sĩ
Chiến Sĩ 2 turn SS
Tính năng đấu trường
-Tự động đánh theo tổ đội đã có sẵn (tự động ss nếu là thành viên và tự động bắt đầu nếu là chủ phòng)
-Vào Phòng Nhanh
-Khiêu chiến 20 lượt hàng ngày (chỉ hỗ trợ cho VIP)

Tính năng Phó Bản
-Tự động đánh boss thế giới và tùy chỉnh các thiết lập
-Tự động sử dụng hồi sinh và chiến đâu (theo tùy chỉnh của bạn)

Tính năng theo sau
-Cập nhật bạn bè (cập nhật trong phó bản)
-Tự động nhặt đồ

CLip hướng dẫn theo sau  
Tính năng nhiệm vụ
Tự động làm nhiệm vu Tuần Hoàn

Tính năng tiện tích
-Tự động mở hoặc tham gia bí cảnh Guild
-Farm Anh Linh 
-Treo Guild chiến & Kéo khoáng giờ X2
-Đánh Boss Anh Linh (Các bạn phải tự party trước) & tự động rời nhóm sau khi đánh boss AL

VIEAUTO kính báo

Bình luận