auto-phongvan

Phong Vân

Auto PhongVan

1.0.9.9

Miễn phí

Phong Vân 360Game - Game nhập vai kiếm hiệp Phong Vân đỉnh cao

Mô tả

Tính Tổng Hợp Tính Năng


Thần Cung

-Đi lần lượt hết các phó bản Thần Cung

-Đi nhiều lần phó bản Thần Cung được chọn (đi một mình hoặc tạo đội)
Tế Kiếm - Vấn Đáp

-Tham gia hoạt động Tế Kiếm 
-Tăng lợi ích vàng & bạc
-Tham gia hoạt động vấn đáp
-Sư dụng x2 điểm

Danh Nhân Đường - Phó Bản
-Tham gia boss Danh Nhân Đường
-Tự đi (hoặc Càn Quét) Phó Bản theo cấp Phong Vân

Thiên Trì Trì Cung - Pass
-Tự động điểm danh và nhận thưởng ngày
-Lưu pass rương


Phó Bản Tổ Đội

-Tự động đi phó bản Bảo Vệ Long Mạch & Vô Danh Các
-Thiết lập số lân đi, lực chiến yêu cầu .....

Vận Tiêu

Luyện Công
-Thiết lập địa điểm luyện công
-Dùng Thần Hành Ngoa
-Chuyển Kênh khi bị đồ sát

Nhiệm Vụ
-Tự động làm nhiệm vụ ngày
-Tự động làm nhiệm vu bang
-Dùng Thần Hành Ngoa (chọn Thần Hanh Ngoa trước khi chọn nhiệm vụ)

Rao Vặt

Boss - Hỏa Lân Động
-Tự động tham gia đánh boss theo thiết lập (chọn boss, kênh ,.....)
-Tự động tham gia Hỏa Lân Động

VIEAUTO Kính Báo

Bình luận