Auto HKH

Mô tả

Tính năng Auto Hiệp Khách Hành
- Tính năng Cơ Bản: Tự Treo máy, hỗ trợ đánh boss trong map Treo máy
- Nhiệm vụ Ngày: Hỗ trợ chọn phần thường và làm 15 nhiệm vụ ngày
- Nhiệm vụ Vận Tiêu: Tự chạy vận tiều vào thời gian x2
- Tham gia Hoạt Động Câu Cá
- Tham Gia Võ Lâm Tranh Bá
- Tự làm nhiệm vụ Tuần Hoàn
- Tự làm phó bản Tăng Bậc 140
- Tự tham gia đánh boss thế giới
VIEAUTO kính báo

Bình luận