auto-bcvs-2

Bách Chiến Vô Song 2

Auto BCVS 2

1.3.3.2

Miễn phí

Auto Bách Chiến Vô Song 2 http://bc2.360game.vn

Mô tả

Tổng Hợp Tính Năng Auto Bách Chiến Vô Song 2Sử dụng Auto Bách Chiến 2 nhận Ưu Đãi 360Play + 10 % và 2 % Exp như ClientTổng hợp các nhiệm vụ 

Nhiệm vụ chính tuyến
Nhiệm vụ ngày, , có tăng sao nhận thưởng

Nhiệm vụ chuyển hệ 1,2
Nhiệm vụ tinh anh
Nhiệm vụ bang, có tăng sao nhận thưởng
Auto Train (tự lên lại bãi train)

Tự chạy các Phó Bản 

Thủ Long Hồn
Cổ Mộ
Diễn Võ Trường
Hang Long Lăng
Thiên Mệnh
Bí Cảnh Thẻ
PB Thần Cung - Thường
PB Thần Cung - Tinh
PB Vương Giả
Link Download và Đăng Ký Sử Dụng Auto Bách Chiến Vô Song 2 
Góp ý phát triển tính năng & Báo Lỗi Auto Bách Chiến Vô Song 2


VIEAUTO kính báo

Bình luận