Auto BCVS 2

Bách Chiến Vô Song 2

Auto BCVS 2

1.3.3.2

Trả phí

Auto Bách Chiến Vô Song 2 http://bc2.360game.vn

Mô tả

Tổng Hợp Tính Năng Auto Bách Chiến Vô Song 2Sử dụng Auto Bách Chiến 2 nhận Ưu Đãi 360Play + 10 % và 2 % Exp như ClientTổng hợp các nhiệm vụ 

Nhiệm vụ chính tuyến
Nhiệm vụ ngày, , có tăng sao nhận thưởng

Nhiệm vụ chuyển hệ 1,2
Nhiệm vụ tinh anh
Nhiệm vụ bang, có tăng sao nhận thưởng
Auto Train (tự lên lại bãi train)

Tự chạy các Phó Bản 

Thủ Long Hồn
Cổ Mộ
Diễn Võ Trường
Hang Long Lăng
Thiên Mệnh
Bí Cảnh Thẻ
PB Thần Cung - Thường
PB Thần Cung - Tinh
PB Vương Giả
Link Download và Đăng Ký Sử Dụng Auto Bách Chiến Vô Song 2 
Góp ý phát triển tính năng & Báo Lỗi Auto Bách Chiến Vô Song 2


VIEAUTO kính báo

Bách Chiến Vô Song 2 Auto ver 1.3.2.1(13/11/2015) - Cập nhật tính năng Luyện Công Liên Hoa Đảo Bách Chiến Vô Song 2 Auto ver 1.3.2.0(23/10/2015) - Cập nhật tính năng ưu đãi 360Play khi sử dụng Auto Bách Chiến Vô Song 2 Auto ver 1.3.1.1(21/10/2015) - Fix một số lỗi và phó bản Bách Chiến Vô Song 2 Auto ver 1.3.1.0 - Cập nhật phó bản thần cung thường - Phó bản thần cung tinh - Phó bản Vương Giả Bách Chiến Vô Song 2 Auto ver 1.3.0.0 - Fix lỗi phó bản completed khi đang thời gian chờ Bách Chiến Vô Song 2 Auto ver 1.0.0.0 - Tự làm nhiệm vụ + Nhiệm vụ chính tuyến + Nhiệm vụ ngày + Nhiệm vụ chuyển hệ 1,2 + Nhiệm vụ tinh anh + Nhiệm vụ bang - Auto train quái ( Chết tự lên lại bãi train )